Adolf F. Korczyk

Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny
ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, Polska
Tel. +48 69 4056850; e-mail: adolfkorczyk@gmail.com

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Kwitnienie, obradzanie i jakosc nasion sosny zwyczajnej [Pinus sylvestris L.] swierka pospolitego [Picea abies (L.) Karst] w Puszczy Bialowieskiej

Scots pine and Norway spruce flowering, cone cropping and seeds' quality in the Bialowieza Primeval Forest

Autorzy: Korczyk A.

Odziedziczalność cech morfologicznych i anatomicznych igieł półrodzeństwa drzew doborowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Heritability index of needles' morphological and anatomical traits of half sib progeny Scots pine (Pinus sylvestris L.) plus trees

Autorzy: Bobowicz M., Pawlaczyk E., Kaczmarek Z., Korczyk A.

Inwentaryzacja drzew starych i drzew gatunków ginących w Puszczy Białowieskiej

The stock-taking of old trees and threatened tree species in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Korczyk A.

Archiwa klonów rodzimych i starych drzew sosny zwyczajnej i świerka pospolitego z Puszczy Białowieskiej

Clone archives of the native old Scots pine and Norway spruce trees in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Korczyk A.

Archiwum klonów starych drzew sosny zwyczajnej w Puszczy Knyszyńskiej

Clone archive of the old Scots pine trees in the Knyszyńska Primeval Forest

Autorzy: Korczyk A.

Archiwum klonów starych drzew sosny zwyczajnej w Puszczy Augustowskiej

A clone archive of old Scots pine (Pinus sylvestris) trees in the Augustowska Forest

Autorzy: Korczyk A., Myszczyńska I.

Archiwum klonów drzew matecznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z południowo-zachodniej Litwy

A clone archive of plus trees of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the south-west part of Lithuania

Autorzy: Korczyk A., Myszczyńska I.

Wzrost szczepów wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) w archiwum klonów w Nadleśnictwie Bielsk

Growth of Ulmus glabra Huds. grafts in the clone archive in Bielsk Forest District

Autorzy: Mioduszewski S., Korczyk A.

Rezerwat jodłowy „Tisovik” w parku narodowym „Belavežskaja Pušča” na Białorusi

The „Tisovik" reserve of Silver fir in the Belarusian national park „Belavezhskaya Pushcha"

Autorzy: Korczyk A.

Rodowa uprawa zachowawcza jodły pospolitej z rezerwatu „Tisovik” w Puszczy Białowieskiej

The ancestral conservative tillage of silver fir in the „Tisovik” reserve of the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Korczyk A.

Translate »