Sonia Paź

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ciągłość kompozycji florystycznej pomiędzy dwoma zbiorowiskami roślinnymi – Carici elongatae-Alnetum oraz Fraxino-Alnetum

Continuum of floristic composition between two plant communities – Carici elongatae-Alnetum and Fraxino-Alnetum

Autorzy: Czapiewska N., Paź S., Dyderski M., Jagodziński A.

Translate »