Stanisław Rzadkowski

Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Użytkowania Lasu
Sękocin-Las, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wydajność pracy, koszty i uszkodzenia drzew przy pozyskiwaniu drewna w rębni częściowej, w drzewostanach górskich

Productivity, costs and damages caused to the remaining trees during the harvesting in the shelterwood cutting in the mountain stands

Autorzy: Suwała M., Rzadkowski S.

Translate »