Stanisław Wika

Instytut Badawczy Lesnictwa
Zaklad Gospodarki Lesnej Regionow Gorskich
ul. Fredry 39, 30-605 Krakow

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych z olszą szarą Alnus incana (L.) Moench na gruntach porolnych w Bieszczadach Zachodnich

Directions of succession of plant communities with grey alder Alnus incana (L.) Moench on abandoned agricultural grounds in western Bieszczady Mts

Autorzy: Ambroży S., Wika S.

Translate »