Stanisław Zając

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Delimitacja rekreacyjnej funkcji lasów i gospodarki leśnej na terenach zurbanizowanych

Assignment of recreational function to forests and forest management in urban areas

Autorzy: Gołos P., Zając S.

Translate »