Taras Bondarenko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Tel. +48 81 5375100, e-mail: bondarenko.lw@gmail.com

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Poziom chlorofilu a i b w liściach krzewów podszytowych w grabowo-dębowych lasach lasostepu Ukrainy Zachodniej

The content of chlorophyll a and chlorophyll b in leaves of undergrowth species in hornbeam-oak forest stands of the forest-steppe zone in Western Ukraine

Autorzy: Zaïka V., Bondarenko T.

Translate »