Volodymyr Zaïka

Ukrainian National Forestry University, Generala Chuprynky 103, Lviv 79057, Ukraina;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Poziom chlorofilu a i b w liściach krzewów podszytowych w grabowo-dębowych lasach lasostepu Ukrainy Zachodniej

The content of chlorophyll a and chlorophyll b in leaves of undergrowth species in hornbeam-oak forest stands of the forest-steppe zone in Western Ukraine

Autorzy: Zaïka V., Bondarenko T.

Translate »