Tomasz Majewski

ul. Zawadzkiego 16/10, 62-600 Koło

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wybrane rodziny chrząszczy (Coleoptera), z szerszym opracowaniem rodzin Cryptophagidae i Latridiidae, jako element monitoringu ekologicznego na terenie Puszczy Białowieskiej

Selected families of beetles (Coleoptera), with special reference to the families Cryptophagidae and Lathridiidae, as an element of ecological monitoring in Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Majewski T.

Translate »