Tomasz Mikołajczyk

Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI, ul Juliusza Lea 236/9, 30-133 Kraków;
Tel. +48 501 306 003, e-mail: tomasz.mikolajczyk@salmonidae.org

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Gospodarka leśna a występowanie zawiesin w wodach rzek i potoków i ich oddziaływanie na ichtiofaunę i ekosystemy rzeczne

Forest management practices and the occurrence of suspended solids in rivers and streams and their influence on ichthyofauna and river ecosystems

Autorzy: Mikołajczyk T., Nawrocki P.

Translate »