Wiesława Nowacka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
e-mail: Wieslawa.Nowacka@wl.sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Kobiety w polskim leśnictwie – wybrane problemy

Women in polish forestry– selected issues

Autorzy: Nowacka W.

Translate »