Wojciech Ożga

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 5938107, e-mail: wojciech_ozga@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »