Zdzisław Kaczmarski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Zakład Gospodarki Leśnej, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin;
Tel. +48 81 4456122, e-mail: zdzislaw.kaczmarski@up.lublin.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena dendrologiczna i krajobrazowa parku wiejskiego Borek (woj. lubelskie)

Dendrological and landscape evaluation of the rural park Borek (Lublin province)

Autorzy: Kaczmarski Z., Dobrowolska D.

Translate »