Choroby korzeniowe drzew leśnych

Autorzy

  • Anna Żółciak Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
  • Paweł Lech Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
    Tel. +48 22 7153825, fax +48 22 7153837, e-mail: P.Lech@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »