Las w kulturze polskiej

Autorzy

  • Mikołaj Mikułowski
  • Wojciech Gil Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary
    ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
    Tel. +48 22 7150685, fax +48 22 7200397, e-mail: gilw@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »