Lasy i leśnictwo w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – proces transformacji i wyzwania

Autorzy

  • Stanisław Zając Instytut Nauk Leśnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
    Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn;
    Tel. +48 22 7150671, e-mail: s.zajac@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »