Próba zastosowania pułapek feromonowych do śledzenia liczebności populacji kornika zrosłozębnego Ips duplicatus C.R. Sahlb. (Col.: Scolytidae)

Field trial on the use of pheromone traps in the monitoring of the double-spined bark beetle Ips duplicatus C. R. Sahlb. (Col.: Scolytidae) populations

Autorzy

  • Wojciech Grodzki Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków
    Tel. +48 12 2528212, e-mail: w.grodzki@ibles.waw.pl

Abstrakt

The paper presents the results of the one-year field investigations on the use of pheromone traps baited with the synthetic pheromones Pheroprax, Ipsodor and Pheagr-Idu for the monitoring of the double-spined bark beetle populations.

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »