Śniegołomy na terenie RDLP Olsztyn analiza zjawiska na przykładzie epizodu w dniach 01-07.11.2006 r.

Autorzy

 • Tadeusz Zachara Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
  Tel. +48 22 7150686; e-mail: T.Zachara@ibles.waw.pl
 • Grzegorz Urban Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu, ul. Parkowa 30, 51–616 Wrocław
  Tel. +48 71 32 00 161; e-mail: grzegorz.urban@imgw.pl, urbag@poczta.onet.pl
 • Wojciech Gil Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary
  ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
  Tel. +48 22 7150685, fax +48 22 7200397, e-mail: gilw@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »