Wpływ zmian klimatycznych na kształtowanie się zagrożenia pożarowego lasów w Polsce

Effects of climate change on fire danger of forests in Poland

Autorzy

  • Ryszard Szczygieł Instytut Badawczy Leśnictwa, Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
    Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
    Fax +48 22 7150422, e-mail: R.Szczygiel@ibles.waw.pl
  • Barbara Ubysz Instytut Badawczy Leśnictwa, Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
  • Józef Piwnicki Instytut Badawczy Leśnictwa, Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
    Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »