Ryszard Szczygieł

Instytut Badawczy Leśnictwa, Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Fax +48 22 7150422, e-mail: R.Szczygiel@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Ryszard Szczygieł
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Translate »