Współczesne metody przywracania ekosystemów leśnych na terenach poddanych antropopresji – omówienie wykładu prof. Reinhardta Hüttla

Autorzy

  • Tomasz Oszako Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3; 05-090 Raszyn
    Tel. +48 22 7150 402 e-mail: T.Oszako@ibles.waw.pl
  • Justyna Nowakowska Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »