Tomasz Oszako

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3; 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150 402 e-mail: T.Oszako@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Tomasz Oszako
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Podsumowanie badań nad udziałem czynników biotycznych kształtujących odporność odmian topoli i ich przydatność dla praktyki gospodarczej

Recapitulation of inwestigation on the share of biotic agents formatting resistance of poplar varities and their usefulness from management practice

Autorzy: Kozłowska C., Oszako T.

Charakterystyka genetyczna PCR-RFLP oraz ocena zdrowotności wybranych populacji dębu elbląskiego i krotoszyńskiego

Genetic characterization in relation to the health state of oak populations in the Elbląski and Krotoszyński regions of Poland

Autorzy: Nowakowska J., Oszako T., Bieniek J., Rakowski K.

Filtry piaskowe jako element zintegrowanej ochrony materiału rozmnożeniowego w szkółkach leśnych

Slow Sand Filters as a part of integrated protection of seedlings against disease in forest nurseries

Autorzy: Oszako T., Kubiak K., Siebyła M., Nowakowska J.

Możliwości biologicznej ochrony roślin przed chorobami w szkółkarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem lęgniowców (Oomycetes) i grzybów z rodzaju Fusarium

The possibilities of biologically protecting plants against diseases in nurseries, with special consideration of Oomycetes and Fusarium fungi

Autorzy: Okorski A., Oszako T., Nowakowska J., Pszczółkowska A.

Stan zdrowotny a zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerkowych na terenie RDLP w Krośnie

Genetic variability and health of Norway spruce stands in the Regional Directorate of the State Forests in Krosno

Autorzy: Gutkowska J., Borys M., Tereba A., Tkaczyk M., Oszako T., Nowakowska J.

Zamieranie olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. wzdłuż rzeki Narewki na terenie Nadleśnictwa Białowieża

Decline of Black Alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. along the Narewka River in the Białowieża Forest District

Autorzy: Malewski T., Topor R., Nowakowska J., Oszako T.

Translate »