Występowanie Phytophthora citricola na jesionie wyniosłym (Fraxinus excelsior) w szkółkach leśnych

Occurrence of Phytophthora citricola on ash (Fraxinus excelsior) in forest nurseries

Autorzy

  • Leszek B. Orlikowski Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 96–100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
  • Tomasz Oszako Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3; 05-090 Raszyn
    Tel. +48 22 7150 402 e-mail: T.Oszako@ibles.waw.pl
  • Barbara Duda Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Las, 05–090 Raszyn
  • Grażyna Szkuta Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Centralne Laboratorium, 87-100 Toruń, Żwirki i Wigury 73

Abstrakt

Phytophthora citricola was found in 2 forest nurseries on 2-year old ash seedlings with stem and/or root rot symptoms. Additionally, among others 2 Fusarium species, Phomopsis sp. and Trichoderma spp. were isolated from diseased tissues. Isolates of P. citricola from ash, silver fir, beech, birch and rhododendron colonised leaf blades and stem parts of ash. In greenhouse trials 4 pathogen isolates from various plants caused stem base rot of ash seedlings. Necrosis spread about 0,65 mm per 24 hrs. This is the first report on the occurrence of P. citricola on ash seedlings in Poland.

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »