Z badań nad występowaniem grzybów na terenach objętych działaniem emisji przemysłowych Zakładów Azotowych w Puławach

Autorzy

  • Kazimierz Benben
  • Zbigniew Sierota Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska;
    Tel. +48 22 7153824, e-mail: z.sierota@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »