Gruzja oczami polskich leśników

Zdjęcia wykonane podczas pobytu w Gruzji przez zaangażowanych w projekty programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ „Polska pomoc” – przedstawicieli IBL i Lasów Państwowych. Fotografie oddają fascynację autorów nowo poznanym krajem, jego przyrodą, kulturą i gościnnością.

Translate »