IBL w prasie

Nasi pracownicy prezentują wyniki prac naukowo-badawczych w prasie popularnonaukowej, poruszając szczegółowe zagadnienia związane z gospodarką leśną i ochroną środowiska. Istnieje możliwość zapoznania się z najciekawszymi artykułami. Zapraszamy!

Pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa w ramach działalności popularyzatorskiej publikują artykuły dotyczące bieżących tematów nurtujących leśnictwo. Artykuły te zamieszczane są w formie plików PDF i dostępne do bezpośredniego wykorzystania.

ARCANAGIS

2012 rok Metody geomatyki sq leśnictwu niezbędne O działaniach Instytutu Badawczego Leśnictwa w zakresie ochrony przytody oraz o różnych formach korzystania z GIS-u przez leśników rozmawiamy z prof. Tomaszem Zawiłą-Niedźwieckim, dyrektorem instytutu. Pobierz PDF Metody geomatyki są leśnictwu niezbędne Leśnictwo ze swej natury związane jest z przestrzenią, więc leśnicy pracują z mapami od zawsze. Geoinformacja […]

Aura

2009 rok Czy Beskidom grozi klęska, jaka spotkała Góry Izerskie? W latach 80. XX wieku powiedzenie „drzewa umierają stojąc” miało odzwierciedlenie w zamieraniu świerczyn w Górach Izerskich. Przeczytaj artykuł Zakłady Azotowe w Puławach na starcie i ponad 40 lat później… W 1960 r. zapadła decyzja o lokalizacji Zakładów Azotowych na powierzchni 1000 ha, jednego z […]

Biznes i Ekologia

2013 rok Natura 2000 w Polsce czyli kontrowersje i rzeczywistość Nasz kraj pod względem zasobów przyrody oraz walorów i jej bogactwa należy do czołówki w Europie. Przeczytaj artykuł Natura 2000 w Polsce czyli kontrowersje i rzeczywistość Nasz kraj pod względem zasobów przyrody oraz walorów i jej bogactwa należy do czołówki w Europie. Pobierz PDF

Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych

2015 rok IBL – 85 lat w służbie leśnictwa w Polsce Biuletyn RGIB Nr 2015/3, str. 1, 12-14 Pobierz PDF

Drwal

2012 rok Prawa i obowiązki właściciela lasów Właściciel lasu, który chciałby aktywnie uczestniczyć w procesie gospodarowania w swoim lesie, powinien przede wszystkim ustalić, czy podmiotem sprawującym nadzór nad lasem jest starostwo czy nadleśnictwo. Przeczytaj artykuł Prawa i obowiązki właściciela lasów Właściciel lasu, który chciałby aktywnie uczestniczyć w procesie gospodarowania w swoim lesie, powinien przede wszystkim […]

EFI NEWS

2015 rok 85th Anniversary of the Forest Research Institute (IBL) in Poland EFI NEWS 1/2015 Pobierz PDF

Głos Lasu

2009 rok Lata urodzaju – lepsza jakość nasion W Lasach Państwowych istnieje obowiązek oceny jakości prawie wszystkich partii materiału siewnego. Przeczytaj artykuł: Pobierz PDF Metody określania wartości znacjonalizowanych majątków leśnych w Polsce Podporządkowanie, przed ponad 150 laty, gospodarki leśnej regułom wolnego rynku… Przeczytaj artykuł: Pobierz PDF Las wielofunkcyjny, czyli jaki? Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny […]

IUFRO NEWS

2015 rok 85th Anniversary of the Forest Research Institute (IBL) in Poland IUFRO NEWS Vol. 44, 7/2015, page 4 Pobierz PDF

Las Polski

2009 rok Nie chcemy wygrać z przyrodą W dniu 15 stycznia 2009 r. w IBL w Sękocinie Starym odbyło się seminarium „Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego – zagrożenie, nadzieja”. Przeczytaj artykuł: Pobierz PDF Jakość nasion lipy drobnolistnej Wyniki oceny nasion lipy drobnolistnej, prowadzonej w latach 1995-2007, pozwalają na podanie kilku faktów… Przeczytaj artykuł: Pobierz PDF […]

Polityka

Zapuszczona puszcza W numerze 49. tygodnika „Polityka” ukazał się artykuł dr. inż. Jana Łukaszewicza pt. „Zapuszczona puszcza”. Przeczytaj artykuł Zapuszczona puszcza W numerze 49. tygodnika „Polityka” ukazał się artykuł dr. inż. Jana Łukaszewicza pt. „Zapuszczona puszcza”. Pobierz PDF

Postępy Techniki w Leśnictwie

2009 rok Formy i metody edukacji przyrodniczo-leśnej w IBL W Izbie Edukacji Leśnej w Sękocinie Starym prowadzona jest działalność edukacyjna, w której wykorzystywane są rożne formy i metody przekazywania wiedzy przyrodniczo-leśnej. Przeczytaj artykuł Formy i metody edukacji przyrodniczo-leśnej w IBL W Izbie Edukacji Leśnej w Sękocinie Starym prowadzona jest działalność edukacyjna, w której wykorzystywane są […]

Poznajmy Las

2009 rok Wiosenne gody chrabąszczy Średnio co cztery lata mamy możliwość zaobserwowania ogromnej liczby przedstawicieli chrząszczy – chrabąszczy. Przeczytaj artykuł Wiosenne gody chrabąszczy Średnio co cztery lata mamy możliwość zaobserwowania ogromnej liczby przedstawicieli chrząszczy – chrabąszczy. Pobierz PDF

Przegląd Leśniczy

2009 rok Wyzwania leśnictwa… IX Sesja Zimowej Szkoły Leśnej, Sękocin Stary `2017 „Przegląd Leśniczy” nr 2017/2 Pobierz PDF 2017 rok Wyzwania leśnictwa… IX Sesja Zimowej Szkoły Leśnej, Sękocin Stary `2017 „Przegląd Leśniczy” nr 2017/2 Pobierz PDF

Przyroda Polska

2009 rok Festiwal Nauki czyli naukowcy dla młodych Polaków Już od trzynastu lat trzeci tydzień września, to czas, gdy wiele placówek naukowo-badawczych i wyższych uczelni „otwiera swe drzwi” dla najmłodszych… Przeczytaj artykuł Festiwal Nauki czyli naukowcy dla młodych Polaków Już od trzynastu lat trzeci tydzień września, to czas, gdy wiele placówek naukowo-badawczych i wyższych uczelni […]

Środowisko

2016 rok Las wokół huty ŚRODOWISKO lipiec-sierpień 2016 Pobierz PDF

Teleexpress

Polskich naukowców nos do trufli Pod tytułem ukazał się reportaż w jednym z wydań (30.11.2011 r.) Teleexpressu dotyczący badań związanych z truflą letnią prowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Przeczytaj artykuł

Trybuna Leśnika

2009 rok Trufle z polskich lasów Trufle – najdroższe grzyby świata – wyglądają mało efektownie. Niepozorne, pomarszczone i bulwiaste, zabrudzone ziemią, pod którą się kryją. Przeczytaj artykuł: Pobierz PDF Rola lasu w bilansie węgla Aktualnie jednym z głównych problemów środowiska są globalne zmiany klimatu zarówno w skali całej biosfery, jak i poszczególnych kontynentów i krajów. […]

Wszechświat

2009 rok Egzotyczna osa w Krakowie Od kilkunastu lat na terenie Europy obserwuje się pojawianie ciepłolubnych i egzotycznych gatunków os z rodziny grzebaczowatych Sphecidae. Przeczytaj artykuł Egzotyczna osa w Krakowie Od kilkunastu lat na terenie Europy obserwuje się pojawianie ciepłolubnych i egzotycznych gatunków os z rodziny grzebaczowatych Sphecidae. Pobierz PDF

Translate »