Organizacje pracownicze

W Instytucie działają następujące zakładowe organizacje pracownicze

NSZZ „Solidarność”

Komisja Zakładowa nr 139 przy Instytucie Badawczym Leśnictwa

Związek Leśników Polskich

Związek Leśników Polskich w Instytucie Badawczym Leśnictwa jest dobrowolną, niezależną i samodzielną organizacją pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL)

Rada Pracowników

Rada Pracowników w Instytucie Badawczym Leśnictwa powstała aby wypełnić zobowiązania wynikające z ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 10 marca 2006 roku

Translate »