Działalność

Instytut Badawczy Leśnictwa wykonuje wszechstronne badania na rzecz lasów i całego leśnictwa, jak również terenów zalesionych i zadrzewień. Nasze badania, prace studialne i ekspertyzy wspomagają nauki leśne, gospodarkę leśną i instytucje rządowe. Biblioteka nasza od 80 lat gromadzi piśmiennictwo leśne, zaś jej zasoby są największe w tej części Europy.

Statut IBL

Regulamin organizacyjny IBL

Sprawozdanie z działalności IBL

Translate »