Przewody doktorskie

Rada Naukowa IBL jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.

Przewody doktorskie

Zespoły owadów kambiofagicznych na świerku pospolitym Picea abies (L.) Karst. poza granicami jego naturalnego zasięgu w Polsce północnej

Doktorant

mgr inż. MICHAŁ PIOTROWSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zespoły owadów kambiofagicznych na świerku pospolitym Picea abies (L.) Karst. poza granicami jego naturalnego zasięgu w Polsce północnej

Promotor

dr hab. Wojciech Grodzki, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Data otwarcia przewodu doktorskiego

11 maja 2010 r.

Kształtowanie modelu leśnictwa – podstawowej komórki organizacyjnej w nadleśnictwie

Doktorant

mgr inż. GRZEGORZ GODLEWSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej

Kształtowanie modelu leśnictwa – podstawowej komórki organizacyjnej w nadleśnictwie

Promotor

dr hab. Janusz Kocel

Data otwarcia przewodu doktorskiego

5 lipca 2010 r.

Analiza efektywności kłodowania drewna wielokowymiarowego sosnowego

Doktorant

mgr inż. ADAM NOWAK

Tytuł rozprawy doktorskiej

Analiza efektywności kłodowania drewna wielokowymiarowego sosnowego

Promotor

dr hab. Bolesław Porter, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

14 kwietnia 2011 r.

Charakterystyka hodowlana jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z terenu Pomorza Gdańskiego

Doktorant

mgr inż. PIOTR KAMIŃSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej

Charakterystyka hodowlana jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z terenu Pomorza Gdańskiego

Promotor

dr hab. Jarosłąw Paluch, prof. UR, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

14 kwietnia 2011 r.

Wpływ czynników społecznych na rozmiar i intensywność szkodnictwa leśnego oraz sposoby jego minimalizacji w ochronie zasobów przyrody

Doktorant

mgr inż. WOJCIECH KAŁA

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ czynników społecznych na rozmiar i intensywność szkodnictwa leśnego oraz sposoby jego minimalizacji w ochronie zasobów przyrody

Promotor

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

14 kwietnia 2011 r.

Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cearmbycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat

Doktorant

mgr inż. ARTUR SAWICKI

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cearmbycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat

Promotor

dr hab. Jacek Hilszczański, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 marca 2012 r.

Możliwości pozyskania biomasy leśnej na cele energetyczne na terenach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu

Doktorant

mgr inż. WOJCIECH KOŚCIELNY

Tytuł rozprawy doktorskiej

Możliwości pozyskania biomasy leśnej na cele energetyczne na terenach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu

Promotor

prof dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 marca 2012 r.

Wpływ czynników biotycznych na rozwój i liczebność populacji smolika znaczonego Pissodes castaneus (De Geer) w uprawach leśnych

Doktorant

mgr inż. ROBERT WOLSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ czynników biotycznych na rozwój i liczebność populacji smolika znaczonego Pissodes castaneus (De Geer) w uprawach leśnych

Promotor

dr hab. Iwona Skrzecz, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Data otwarcia przewodu doktorskiego

9 maja 2012 r.

Skuteczność stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz metod naturalnych ograniczania pasożytniczej zgorzeli siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w produkcji szkółkarskiej

Doktorant

mgr inż. ARTUR MUSIAŁ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Skuteczność stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz metod naturalnych ograniczania pasożytniczej zgorzeli siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w produkcji szkółkarskiej

Promotor

prof. dr. hab. Andrzej Grzywacz, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

27 czerwca 2013 r.

Parametry siedliskowe i drzewostanowe jako wyznaczniki wielkości i dynamiki odpływów wezbraniowych w zlewniach leśnych

Doktorant

mgr inż. EWA FRONCZAK

Tytuł rozprawy doktorskiej

Parametry siedliskowe i drzewostanowe jako wyznaczniki wielkości i dynamiki odpływów wezbraniowych w zlewniach leśnych

Promotor

dr hab. Jan Tyszka

Data otwarcia przewodu doktorskiego

16 października 2014 r.

Zróżnicowanie genetyczne sosny limby (Pinus cembra L.) z wybranych stanowisk w Tatrach na podstawie cech potomstwa

Doktorant

mgr inż. MARIUSZ KAPSA

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zróżnicowanie genetyczne sosny limby (Pinus cembra L.) z wybranych stanowisk w Tatrach na podstawie cech potomstwa

Promotor

dr hab. Dorota Dobrowolska

Promotor pomocniczy

dr inż. Jacek Banach

Data otwarcia przewodu doktorskiego

4 grudnia 2014 r.

Rola wybranych cech siedliska i drzewostanu w procesie rozpadu drzewostanów świerkowych objętych gradacją kornika drukarza w Beskidzie Śląskim i Żywieckim

Doktorant

mgr inż. KRZYSZTOF MAJSTERKIEWICZ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Rola wybranych cech siedliska i drzewostanu w procesie rozpadu drzewostanów świerkowych objętych gradacją kornika drukarza w Beskidzie Śląskim i Żywieckim

Promotor

dr hab. Wojciech Grodzki

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 kwietnia 2015 r.

Wpływ przeszłej gospodarki pasterskiej na terenie Nadleśnictwa Wisła na gradacyjne występowanie kornika drukarza (Ips typographus)

Doktorant

mgr inż. MAGDALENA MIJAL

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ przeszłej gospodarki pasterskiej na terenie Nadleśnictwa Wisła na gradacyjne występowanie kornika drukarza (Ips typographus)

Promotor

dr hab. Wojciech Grodzki

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 kwietnia 2015 r.

Modyfikacja metody inwentaryzacji martwego drewna wykonywanej w ramach prac urządzeniowych

Doktorant

mgr inż. GRZEGORZ JANAS

Tytuł rozprawy doktorskiej

Modyfikacja metody inwentaryzacji martwego drewna wykonywanej w ramach prac urządzeniowych

Promotor

dr hab. Roman Wójcik

Data otwarcia przewodu doktorskiego

15 października 2015 r.

Analiza wylesień obszarów górskich z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych

Doktorant

mgr inż. RADOMIR BAŁAZY

Tytuł rozprawy doktorskiej

Analiza wylesień obszarów górskich z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych

Promotor

prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 września 2016 r.

Identyfikacja zespołów bakterii związanych z naturalnymi stanowiskami trufli Tuber spp.

Doktorant

mgr MARTA SIEBYŁA

Tytuł rozprawy doktorskiej

Identyfikacja zespołów bakterii związanych z naturalnymi stanowiskami trufli Tuber spp.

Promotor

prof. dr hab. Zbigniew Sierota

Data otwarcia przewodu doktorskiego

19 stycznia 2017 r.

Wpływ wybranych metod pielęgnacji na wzrost i jakość hodowlaną dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach młodszych

Doktorant

mgr. inż. PIOTR PIERCHAŁA

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ wybranych metod pielęgnacji na wzrost i jakość hodowlaną dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach młodszych

Promotor

dr hab. Stanisław Drozdowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 września 2017 r.

Wpływ lesistości i rozmieszczenia lasów w zlewni na wybrane parametry fal wezbraniowych

Doktorant

mgr inż. KAMIL MAŃK

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ lesistości i rozmieszczenia lasów w zlewni na wybrane parametry fal wezbraniowych

Promotor

prof. dr hab. Stefan Ignar

Promotor pomocniczy

dr iż. Magdalena Janek

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 września 2017 r.

System identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka finansowego w leśnictwie

Doktorant

mgr KRZYSZTOF MICHALSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej

System identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka finansowego w leśnictwie

Promotor

dr hab. Krzysztof Adamowicz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Data otwarcia przewodu doktorskiego

23 listopada 2017 r.

Kształtowanie się struktury samosiewów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach obsiewu górnego i bocznego

Doktorant

mgr inż. JACEK CHUDY

Tytuł rozprawy doktorskiej

Kształtowanie się struktury samosiewów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach obsiewu górnego i bocznego

Promotor

prof. dr hab. Władysław Barzdajn z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Promotor pomocniczy

dr inż. Marzena Niemczyk z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Data otwarcia przewodu doktorskiego

23 listopada 2017 r.

Wpływ funduszu leśnego na kształtowanie równowagi finansowej nadleśnictwa

Doktorant

mgr MICHAŁ STEBNICKI

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ funduszu leśnego na kształtowanie równowagi finansowej nadleśnictwa

Promotor

prof. dr hab. Jerzy Hausner z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Promotor pomocniczy

dr inż. Adam Kaliszewski z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa

Data otwarcia przewodu doktorskiego

19 kwietnia 2018 r.

Uwarunkowania występowania zgnilizny odziomkowej w drzewostanach świerkowych Puszczy Boreckiej

Doktorant

mgr inż. WALDEMAR KOWALCZUK

Tytuł rozprawy doktorskiej

Uwarunkowania występowania zgnilizny odziomkowej w drzewostanach świerkowych Puszczy Boreckiej

Promotor

dr hab. Andrzej Szczepkowski z Wydziały Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

22 listopada 2018 r.

Wykorzystanie modelowania hydrologicznego do określania wskaźnika bonitacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na obszarze wybranych zlewni leśnych

Doktorant

mgr inż. PIOTR MROCZEK

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wykorzystanie modelowania hydrologicznego do określania wskaźnika bonitacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na obszarze wybranych zlewni leśnych

Promotor

prof. dr hab. Michał Zasada z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie

Promotor pomocniczy

dr Mikołaj Piniewski z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

22 listopada 2018 r.

Wpływ zmieszania dębu bezszypułkowego (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) oraz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na parametry biometryczne drzew i cechy strukturalne drzewostanów w typie siedliskowym lasu mieszanego świeżego

Doktorant

mgr inż. WOJCIECH MADEJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ zmieszania dębu bezszypułkowego (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) oraz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na parametry biometryczne drzew i cechy strukturalne drzewostanów w typie siedliskowym lasu mieszanego świeżego

Promotor

prof. dr hab. Stanisław Drozdowski z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie

Promotor pomocniczy

dr inż. Kamil Bielak z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 lutego 2019 r.

Wpływ zastosowania okrywowych materiałów organicznych na wzrost i rozwój sadzonek wybranych gatunków drzew w leśnych szkółkach gruntowych

Doktorant

mgr inż. SZYMON KRAJEWSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ zastosowania okrywowych materiałów organicznych na wzrost i rozwój sadzonek wybranych gatunków drzew w leśnych szkółkach gruntowych

Promotor

dr hab. Jan Kowalczyk z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 lutego 2019 r.

Dynamika rozwoju młodego pokolenia drzew w objętych ochroną lasach północno-wschodniej Polski

Doktorant

mgr inż. KAROLINA GABRYSIAK

Tytuł rozprawy doktorskiej

Dynamika rozwoju młodego pokolenia drzew w objętych ochroną lasach północno-wschodniej Polski

Promotor

dr hab. Rafał Paluch z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 lutego 2019 r.

Szacowanie miąższości drzew na poziomie powierzchni próbnej przy pomocy technologii naziemnego skanowania laserowego

Doktorant

mgr inż. GRZEGORZ KROK

Tytuł rozprawy doktorskiej

Szacowanie miąższości drzew na poziomie powierzchni próbnej przy pomocy technologii naziemnego skanowania laserowego

Promotor

dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Promotor pomocniczy

dr inż. Bartłomiej Kraszewski z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci

dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK - recenzja
dr hab. inż. Krzysztof Będkowski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 kwietnia 2019 r.

Wpływ wybranych cech drzewostanu na występowanie odnowień naturalnych jodły w warunkach Beskidu Wyspowego

Doktorant

mgr inż. ROMAN KRZYSZTOF

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ wybranych cech drzewostanu na występowanie odnowień naturalnych jodły w warunkach Beskidu Wyspowego

Promotor

dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 kwietnia 2019 r.

Zmienność wybranych cech potomstwa drzew matecznych sosny zwyczajnej na terenie północno-wschodniej Polski

Doktorant

mgr inż. MAŁGORZATA MATRAS-ZARZECKA

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zmienność wybranych cech potomstwa drzew matecznych sosny zwyczajnej na terenie północno-wschodniej Polski

Promotor

dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 kwietnia 2019 r.

Metoda określania faz rozwojowych drzewostanów naturalnych przy wykorzystaniu danych teledetekcyjnych

Doktorant

mgr KAROLINA PARKITNA

Tytuł rozprawy doktorskiej

Metoda określania faz rozwojowych drzewostanów naturalnych przy wykorzystaniu danych teledetekcyjnych

Promotor

dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Promotor pomocniczy

dr Agnieszka Kamińska z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 kwietnia 2019 r.

Wpływ wybranych czynników na inicjację odnowień naturalnych sosny zwyczajnej pod okapem drzewostanu

Doktorant

mgr inż. ARTUR ZARZECKI

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ wybranych czynników na inicjację odnowień naturalnych sosny zwyczajnej pod okapem drzewostanu

Promotor

dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 kwietnia 2019 r.

Przewody doktorskie zakończone

Służba leśna na obszarach ziem wschodnich Polski w latach 1924-1945

Doktorant

mgr inż. MAGDA BIAŁKOWSKA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

25 stycznia 2024 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Służba leśna na obszarach ziem wschodnich Polski w latach 1924-1945

Promotor

prof. dr hab. Tomasz Borecki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie

Promotor pomocniczy

dr Kazimierz Krajewski z Instytutu Pamięci Narodowej

Recenzenci

prof. dr hab. Krystyna Przybylska - recenzja
prof. dr hab. Roman Jaszczak - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

10 września 2018 r.

Czerwikowate – Ciidae (Coleoptera, Tenebrionoidae) grzybów nadrzewnych Polski

Doktorant

mgr inż. ROMAN KRÓLIK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

23 listopada  2023 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Czerwikowate – Ciidae (Coleoptera, Tenebrionoidea) grzybów nadrzewnych Polski

Promotor

prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Recenzenci

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr - recenzja
dr hab. Tomasz Mokrzycki - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

19 stycznia 2017 r.

Różnorodność genetyczna i morfologiczna populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) Mill. w Puszczy Augustowskiej

Doktorant

mgr inż. KATERYNA LIPIŃSKA

Tytuł rozprawy doktorskiej

Różnorodność genetyczna i morfologiczna populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) Mill. w Puszczy Augustowskiej

Promotor

dr hab. Paweł Marciniuk z z Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Promotor pomocniczy

dr Anna Tereba z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Data otwarcia przewodu doktorskiego

22 listopada 2018 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego

26 października 2023 r.

Metoda korekcji detekcji pojedynczych drzew z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego

Doktorant

mgr MACIEJ LISIEWICZ

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

22 czerwca 2023 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Metoda korekcji detekcji pojedynczych drzew z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego

Promotor

dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Promotor pomocniczy

dr Agnieszka Kamińska z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci

dr. hab. Krzysztof Będkowski - recenzja
dr. hab. inż. Marta Szostak, prof. URK - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 kwietnia 2019 r.

Metoda delimitacji z wykorzystaniem leśnego skanowania laserowego i zobrazowań hiperspektralnych

Doktorant

mgr TOMASZ HYCZA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

25 maja 2023 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Opracowanie metody delimitacji obszarów leśnych z wykorzystaniem danych przestrzennych

Promotor

dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska - recenzja
dr hab. inż. Piotr Wężyk - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 kwietnia 2019 r.

Akumulacja węgla w wierzchnich warstwach zalesionych gruntów porolnych jako element mitygacji zmian klimatycznych przez ekosystemy leśne

Doktorant

mgr inż. PAWEŁ SAŁEK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

27 kwietnia 2023 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Akumulacja węgla w wierzchnich warstwach zalesionych gruntów porolnych jako element mitygacji zmian klimatycznych przez ekosystemy leśne

Promotor

prof. dr hab. Axel Schwerk z Instytutu Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Piotr Gruba - recenzja
dr hab. inż. Marek Urbaniak - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

27 stycznia 2006 r.

Wykorzystanie nawozów fosforynowych do ochrony jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. przed patogenami z rodzaju Phytophthora i Chalara

Doktorant

mgr inż. ARTUR PACIA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

23 marca 2023 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wykorzystanie nawozów fosforynowych do ochrony jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. przed patogenami z rodzaju Phytophthora i Chalara

Promotor

dr hab. Tomasz Oszako, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Recenzenci

prof. dr hab. Stanisław Drozdowski - recenzja
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

11 lipca 2013 r.

Kształtowanie się odnowienia naturalnego i różnorodności gatunkowej roślinności runa w zależności od ilości i jakości martwego drewna w zespole Ribeso nigri-Alnetum Sol-Górn. (1975) 1987

Doktorant

mgr inż. PIOTR GORZELAK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

23 lutego 2023

Tytuł rozprawy doktorskiej

Kształtowanie się odnowienia naturalnego i różnorodności gatunkowej roślinności runa w zależności od ilości i jakości martwego drewna w zespole Ribeso nigri-Alnetum Sol-Górn. (1975) 1987

Promotor

dr hab. Janusz Czerepko

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Ewa Błońska - recenzja
dr hab. Leszek Bolibok - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

19 grudnia 2013 r.

Struktury populacji biegaczowatych na terenach miedzy lasami o różnym składzie gatunkowym

Doktorant

mgr inż. RAFAŁ BANULA

Tytuł rozprawy doktorskiej

Struktury populacji biegaczowatych na terenach miedzy lasami o różnym składzie gatunkowym

Promotor

dr hab. Jakub Borkowski z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy

dr Agnieszka Kosewska z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci

prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz - recenzja
dr hab. Tomasz Mokrzycki - recenzja
dr hab. Paweł Sienkiewicz - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

10 maja 2018 r.

Zróżnicowanie wybranych cech fenotypowych 35-letniego potomstwa drzew matecznych i porównawczych ośmiu polskich pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).

Doktorant

mgr inż. PAWEŁ BŁASZCZAK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

26 stycznia 2023 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zróżnicowanie wybranych cech fenotypowych 35-letniego potomstwa drzew matecznych i porównawczych ośmiu polskich pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).

Promotor

prof dr hab. Bogdan Brzeziecki, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci

dr hab. Wojciech Kowalkowski, prof. UPP - recenzja
dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. URK - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

16 listopada 2011 r.

Zależność liczebności Telenomus tetratomus (Thomson) (Hymenoptera: Scelionidae) od warunków siedliskowych lasu i stanu populacji barczatki sosnówki Dendrolimus pini (L.)

Doktorant

mgr inż. HUBERT JAKONIUK 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

15 grudnia 2022 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zależność liczebności Telenomus tetratomus (Thomson) (Hymenoptera: Scelionidae) od warunków siedliskowych lasu i stanu populacji barczatki sosnówki Dendrolimus pini (L.)

Promotor

 dr hab. Lidia Sukovata  z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci

dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK -  recenzja
dr hab. Marek Sławski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 lutego 2019 r.

Wpływ fragmentacji kompleksów leśnych na stan zasobów drzewnych lasów w Polsce

Doktorant

mgr inż. PIOTR BUDNIAK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

24 listopada 2022 r

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ fragmentacji kompleksów leśnych na stan zasobów drzewnych lasów w Polsce

Promotor

dr hab. Stanisław Zięba z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 lutego 2019 r.

Recenzenci

prof. dr hab. Roman Jaszczak -  recenzja
dr hab. inż. Roman Wójcik -  recenzja

Wpływ siedliska i wieku brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) na wielkość i wydajność aparatu asymilacyjnego

Doktorant

mgr inż. ADAM KLEPACKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

27 października 2022 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ siedliska i wieku brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) na wielkość i wydajność aparatu asymilacyjnego

Promotor

dr hab. Mieczysław Turski

Promotor pomocniczy

dr inż. Marzena Niemczyk

Recenzenci

dr hab. inż. Jan Banaś, prof. URK - recenzja
dr hab. Karol Bronisz - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 września 2017 r.

Wpływ czynników lito-morfogenetycznych na rozwój i właściwości leśnych gleb rdzawych w zasięgu zlodowacenia Wisły

Doktorant

mgr inż. KRZYSZTOF SZTABKOWSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

26 maja 2022 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ czynników lito-morfogenetycznych na rozwój i właściwości leśnych gleb rdzawych w zasięgu zlodowacenia Wisły

Promotor

dr hab. Jerzy Jonczak z Katedry Nauk o Środowisku Glebowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Promotor pomocniczy

dr inż. Karol Sokołowski z Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci

prof. dr hab. Ewa Błońska -  recenzja
dr hab. Piotr Sewerniak, prof. UMK -  recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

22 lutego 2018 r.

Odpowiedź behawioralna jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na ryzyko drapieżnictwa ze strony wilka (Canis lupus)

Doktorant

mgr ANDŻELIKA HAIDT

Tytuł rozprawy doktorskiej

Odpowiedź behawioralna jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na ryzyko drapieżnictwa ze strony wilka (Canis lupus)

Promotor

prof. dr hab. Dorota Dobrowolska

Promotor pomocniczy

dr hab. Jakub Gryz

Recenzenci

prof. dr hab. Krzysztof Schmidt

dr hab. inż. Marek Wajdzik, prof. UR

Data otwarcia przewodu doktorskiego

17 listopada 2016 r.

Wpływ jodły pospolitej Abies alba Mill. na skład gatunkowy fitocenoz na przykładzie Nadleśnictwa Zagnańsk

Doktorant

mgr inż. PAWEŁ ADAMCZYK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

21 kwietnia 2022 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ jodły pospolitej Abies alba Mill. na skład gatunkowy fitocenoz na przykładzie Nadleśnictwa Zagnańsk

Promotor

dr hab. Janusz Czerepko

Recenzenci

dr hab. Anna Gazda, prof. URK -  recenzja
dr hab. Leszek Bolibok -  recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

19 lutego 2015 r.

Waloryzacja potencjału rekreacyjnego terenów leśnych przy wykorzystaniu danych przestrzennych

Doktorant

mgr inż. MARIUSZ CIESIELSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

20 stycznia 2022 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Waloryzacja potencjału rekreacyjnego terenów leśnych przy wykorzystaniu danych przestrzennych

Promotor

dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci

dr hab. Emilia Janeczko, prof. SGGW - recenzja

prof. dr hab. Roman Jaszczak - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 października 2018 r.

Wpływ warunków klimatycznych na międzyproweniencyjne zróżnicowanie wielkości przyrostu radialnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Doktorant

mgr. inż. PIOTR WRZESIŃSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

30 grudnia 2021 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ warunków klimatycznych na międzyproweniencyjne zróżnicowanie wielkości przyrostu radialnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Promotor

dr hab. Sławomir Wilczyński

Promotor pomocniczy

dr inż. Marcin Klisz

Recenzenci

prof. dr hab. Stanisław Drozdowski - recenzja

dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

20 kwietnia 2017 r.

Wpływ technologii pozyskania chmury punktów oraz metody przetwarzania danych na dokładność określania wysokości drzew na podstawie Wysokościowego Modelu Koron

Doktorant

mgr inż. MIŁOSZ MIELCAREK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

30 grudnia 2021 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ technologii pozyskania chmury punktów oraz metody przetwarzania danych na dokładność określania wysokości drzew na podstawie Wysokościowego Modelu Koron

Promotor

dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci

prof. dr hab. Stanisłąw Białousz - recenzja

dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 października 2018 r.

Zastosowanie wieloczasowych lotniczych danych hiperspektralnych w określaniu składu gatunkowego zróżnicowanych lasów strefy umiarkowanej

Doktorant

mgr ANETA MODZELEWSKA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

16 grudnia 2021 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zastosowanie wieloczasowych lotniczych danych hiperspektralnych w określaniu składu gatunkowego zróżnicowanych lasów strefy umiarkowanej

Promotor

dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Promotor pomocniczy

dr Fabian Fassnacht Institut für Geographie und Geoökologie w Niemczech

Recenzenci

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni - recenzja

dr hab. inż. Marta Szostak, prof. UR - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 października 2018 r.

Wpływ wielkości kompleksu leśnego na występowanie wybranych patogenów grzybowych

Doktorant

mgr inż. SYLWESTER KOWALCZUK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

20 maja 2021 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ wielkości kompleksu leśnego na występowanie wybranych patogenów grzybowych

Promotor

prof. dr hab. Zbigniew Sierota z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Promotor pomocniczy

dr inż. Paweł Lech z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci

prof. dr hab. Tadeusz Kowalski - recenzja

dr hab. inż. Andrzej Szczepkowski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

22 marca 2018 r.

Wpływ regulacji prawnych na teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków ochrony roślin w polskim leśnictwie

Doktorant

mgr inż. ELŻBIETA KARMIŁOWICZ

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

25 lutego 2021 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ regulacji prawnych na teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków ochrony roślin w polskim leśnictwie

Promotor

dr hab. Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Promotor pomocniczy

dr hab. Ewa Matyjaszczyk z Zakładu Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Recenzenci

dr hab. Dorota Tumialis - recenzja

dr hab. Bartłomiej Bednarz - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

22 lutego 2018 r.

Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.)

Doktorant

mgr inż. HANNA SZMIDLA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

28 stycznia 2021 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.)

Promotor

dr hab. Dorota Hilszczańska

Recenzenci

dr hab. Izabela Kałucka - recenzja

dr hab. Piotr Mleczko - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

30 czerwca 2016 r.

Wpływ sposobu pielęgnowania uprawy na wzrost dębu szypułkowego (Quercus robur L.)

Doktorant

mgr inż. ROBERT CZERNIKOWSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

14 stycznia 2021 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ sposobu pielęgnowania uprawy na wzrost dębu szypułkowego (Quercus robur L.)

Promotor

prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci

dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. UR - recenzja

dr hab. Janusz Szmyt, prof. UPP - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

11 lipca 2013 r.

Wpływ fenologii na wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)

Doktorant

mgr inż. MAREK RZOŃCA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

18 czerwca 2020 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ fenologii na wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)

Promotor

dr hab. Jan Kowalczyk

Promotor pomocniczy

dr inż. Tomasz Wojda

Recenzenci

dr hab. Kinga Skrzyszewska - recenzja

dr hab. Henryk Szeligowski, prof. SGGW - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 lutego 2016 r.

Wilk (Canis lupus L.) jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne

Doktorant

mgr inż. ADAM WÓJCICKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

19 grudnia 2019 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wilk (Canis lupus L.) jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne

Promotor

dr hab. Zbigniew Borowski

Recenzenci

prof. dr hab. Henryk Okarma - recenzja

dr hab. Karol Zub - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 wreśnia 2017 r.

Uwarunkowania kształtowania wynagrodzeń pracowników nadleśnictw w aspekcie podatku dochodowego i kosztów gospodarki leśnej

Doktorant

mgr inż. MATEUSZ GARBACZ

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

17 grudnia 2020 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Uwarunkowania kształtowania wynagrodzeń pracowników nadleśnictw w aspekcie podatku dochodowego i kosztów gospodarki leśnej

Promotor

dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa

Promotor pomocniczy

dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci

dr hab. Grzegorz Szewczyk, prof. UR - recenzja

dr hab. Witold Grzywiński, prof. UPP - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

22 marca 2018 r.

Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)

Doktorant

mgr inż. RADOSŁAW GAWRYŚ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)

Promotor

dr hab. Janusz Czerepko

Promotor pomocniczy

dr inż. Andrzej Boczoń

Recenzenci

dr hab. Władysław Danielewicz - recenzja

dr hab. Andrzej M. Jagodziński - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

30 czerwca 2016 r.

Wpływ dochodów pochodzących z innych źródeł niż sprzedaż drewna na sytuację finansową Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Doktorant

mgr DANUTA LOTZ

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

13 czerwca 2019 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ dochodów pochodzących z innych źródeł niż sprzedaż drewna na sytuację finansową Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Promotor

dr hab. Janusz Kocel, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Recenzenci

dr hab. Krzysztof Adamowicz - recenzja

dr hab. Dariusz Kulak - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

10 września 2013 r.

Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidis – Quercetum petraeae Hilitzer 1932

Doktorant

mgr inż. SŁAWOMIR KRYŻAR

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

25 października 2018 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidis – Quercetum petraeae Hilitzer 1932

Promotor

dr hab. Janusz Czerepko, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Recenzenci

dr hab. Paweł Rutkowski - recenzja

dr hab. Jerzy Skrzyszewski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

28 marca 2012 r.

Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej

Doktorant

mgr inż. MIŁOSZ TKACZYK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

25 października 2018 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej

Promotor

dr hab. Tomasz Oszako

Promotor pomocniczy

dr inż. Robert Tomusiak

Recenzenci

dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska - recenzja

prof. dr hab. Małgorzata Mańka - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

4 grudnia 2014 r.

Wpływ sposobu odnowienia lasu po pożarze na proces odtworzenia roślinności w ekosystemie leśnym na przykładzie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie

Doktorant

mgr inż. TOMASZ PACIA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

22 marca 2018 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ sposobu odnowienia lasu po pożarze na proces odtworzenia roślinności w ekosystemie leśnym na przykładzie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie

Promotor

prof. dr hab. Henryk Tracz, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci

dr hab. Stanisław Drozdowski - recenzja

prof. dr hab. Stanisław Małek - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

26 stycznia 2011 r.

Metoda planowania struktury przestrzennej składu gatunkowego lasu na terenach górskich

Doktorant

mgr inż. DAMIAN KORZYBSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

21 grudnia 2017 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Metoda planowania struktury przestrzennej składu gatunkowego lasu na terenach górskich

Promotor

prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Recenzenci

prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - recenzja

dr hab. Jarosław Socha - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

20 grudnia 2007 r.

Analiza wylesień obszarów górskich z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych

Doktorant

mgr inż. ROBERT KRAWCZYK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

25 maja 2017 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Dynamika ekosystemów leśnych na gruntach porolnych w Nadleśnictwie Wielbark

Promotor

dr hab. Dorota Dobrowolska, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Recenzenci

prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk - recenzja

prof. dr hab. Zbigniew Sierota - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

11 lipca 2013 r.

Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis (DEA) w badaniu efektywności gospodarowania nadleśnictw

Doktorant

mgr inż. WOJCIECH MŁYNARSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

9 lutego 2017 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis (DEA) w badaniu efektywności gospodarowania nadleśnictw

Promotor

dr hab. Janusz Kocel, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Recenzenci

dr hab. Krzysztof Adamowicz - recenzja

dr hab. Lech Płotkowski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 lutego 2010 r.

Występowanie borecznika sosnowca Diprion pini (L.) oraz borecznika zielonożółtego Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) a cechy drzewostanu i siedliska

Doktorant

mgr inż. PIOTR GAWĘDA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

9 lutego 2017 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Występowanie borecznika sosnowca Diprion pini (L.) oraz borecznika zielonożółtego Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) a cechy drzewostanu i siedliska

Promotor

dr hab. Wojciech Grodzki, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Recenzenci

dr hab. Iwona Skrzecz - recenzja

dr hab. Andrzej Mazur - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

27 czerwca 2013 r.

Efektywność zabiegów ograniczania liczebności owadów liściożernych wykonywanych różnymi rodzajami statków powietrznych

Doktorant

mgr inż. SŁAWOMIR MAJEWSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

15 grudnia 2016 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Efektywność zabiegów ograniczania liczebności owadów liściożernych wykonywanych różnymi rodzajami statków powietrznych

Promotor

dr hab. Janusz Kocel, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Promotor pomocniczy

dr inż. Tomasz Jabłoński, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Recenzenci

dr hab. Krzysztof Adamowicz - recenzja

prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

15 października 2015 r.

Polskie czasopisma z dziedziny nauk leśnych w światowych bazach danych oraz ich ocena parametryczna na przykładzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa

Doktorant

mgr inż. JOANNA SZEWCZYKIEWICZ

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

15 grudnia 2016 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Polskie czasopisma z dziedziny nauk leśnych w światowych bazach danych oraz ich ocena parametryczna na przykładzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa

Promotor

dr hab. Katarzyna Materska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Promotor pomocniczy

dr hab. Iwona Skrzecz, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Recenzenci

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - recenzja

prof. dr hab. Wiesław Babik - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

12 maja 2016 r.

Wykorzystanie informacji o zmienności genetycznej drzew matecznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przy tworzeniu sztucznych populacji hodowlanych

Doktorant

mgr inż. PAWEŁ PRZYBYLSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Pawła Przybylskiego - 30 czerwca 2016 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wykorzystanie informacji o zmienności genetycznej drzew matecznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przy tworzeniu sztucznych populacji hodowlanych

Promotor

dr hab. Ireneusz Odrzykowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Promotor pomocniczy

dr inż. Jan Kowalczyk, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Recenzenci

dr hab. Justyna Nowakowska - recenzja

dr hab. Kinga Skrzyszewska - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

5 lipca 2010 r.

Siedliskowe i drzewostanowe uwarunkowania powstawania samosiewów dębowych (Quercus L.) w borach sosnowych Kotliny Sandomierskiej

Doktorant

mgr inż. MIROSŁAW WANIEWSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Mirosława Waniewskiego - 30 czerwca 2016 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Siedliskowe i drzewostanowe uwarunkowania powstawania samosiewów dębowych (Quercus L.) w borach sosnowych Kotliny Sandomierskiej

Promotor

dr hab. Tadeusz Andrzejczyk

Recenzenci

dr hab. dr hab. Stanisław Drozdowski - recenzja

dr hab. Rafał Paluch - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

5 lipca 2011 r.

Wpływ warunków glebowych na występowanie owocników trufli - Tuber spp. w makroregionie Niecki Nidziańskiej

Doktorant

mgr inż. ALEKSANDRA ROSA-GRUSZECKA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Aleksandry Rosy-Gruszeckiej - 12 maja 2016 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ warunków glebowych na występowanie owocników trufli - Tuber spp. w makroregionie Niecki Nidziańskiej

Promotor

dr hab. Dorota Hilszczańska

Recenzenci

dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska - recenzja

dr hab. Tomasz Leski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

27 czerwca 2013 r.

Wpływ sposobu udostępnienia trzebieżowych drzewostanów sosnowych siecią szlaków operacyjnych na wielkość wybranych uszkodzeń środowiska leśnego powstałych przy pozyskaniu drewna

Doktorant

mgr inż. TOMASZ WRZALIK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Tomasza Wrzalika - 15 grudnia 2015 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ sposobu udostępnienia trzebieżowych drzewostanów sosnowych siecią szlaków operacyjnych na wielkość wybranych uszkodzeń środowiska leśnego powstałych przy pozyskaniu drewna

Promotor

dr hab. Tadeusz Moskalik, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci

dr hab. Janusz Kocel - recenzja

dr hab. Paweł Staniszewski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

11 lipca 2013 r.

Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Kolbuszowa

Doktorant

mgr inż. BARTŁOMIEJ PERET

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Bartłomieja Pereta - 19 lutego 2015 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Kolbuszowa

Promotor

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.

Recenzenci

dr hab. Janusz Kocel - recenzja

dr hab. Lech Płotkowski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

12 października 2007 r.

Rola drzewostanu w przemianach składu chemicznego wód opadowych

Doktorant

mgr inż. ANNA KOWALSKA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anny Kowalskiej - 4 grudnia 2014 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Rola drzewostanu w przemianach składu chemicznego wód opadowych

Promotor

prof. dr hab. Żaneta Polkowska, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Recenzenci

dr hab. Aleksander Astel - recenzja

dr hab. Stanisław Małek - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

21 maja 2013 r.

Roztocze (Acari) strefy brzegowej wybranych jezior śródleśnych Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida)

Doktorant

mgr inż. ANNA NOWICKA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anny Nowickiej - 10 kwietnia 2014 roku

Tytuł rozprawy doktorskiej

Roztocze (Acari) strefy brzegowej wybranych jezior śródleśnych Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida)

Promotor

dr hab. Anna Seniczak

Recenzenci

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - recenzja

dr hab. Maciej Skorupski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

21 lutego 2013 r.

Czynniki i mechanizmy dobrej współpracy nadleśnictw ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie edukacji leśnej

Doktorant

mgr inż. BENEDYKT ROŹMIAREK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Benedykta Roźmiarka - 10 września 2013 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Czynniki i mechanizmy dobrej współpracy nadleśnictw ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie edukacji leśnej

Promotor

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.

Recenzenci

dr hab. Dorota Dobrowolska - recenzja

prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

8 lipca 2008 r.

Identyfikacja patogenów z rodzaju Phytophthora na podstawie analiz DNA

Doktorant

mgr inż. KATARZYNA SIKORA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny Sikory - 11 lipca 2013 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Identyfikacja patogenów z rodzaju Phytophthora na podstawie analiz DNA

Promotor

dr hab. Tomasz Oszako

Recenzenci

dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska - recenzja

dr hab. Dorota Hilszczańska - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

26 stycznia 2011 r.

Skutki ekonomiczne klęsk żywiołowych w lasach beskidzkich

Doktorant

mgr inż. ADAM SIKORA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Adama Sikory - 11 lipca 2013 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Skutki ekonomiczne klęsk żywiołowych w lasach beskidzkich

Promotor

prof. dr hab. Stanisław Zając

Recenzenci

dr hab. Krzysztof Adamowicz - recenzja

dr hab. Janusz Kocel - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

3 czerwca 2009 r.

Czynniki wpływające na poziom inwestycji w prywatnych firmach leśnych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych

Doktorant

mgr EWA RUNO

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ewy Runo - 10 lipca 2013 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Czynniki wpływające na poziom inwestycji w prywatnych firmach leśnych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych

Promotor

dr hab. Janusz Kocel

Recenzenci

dr hab. Tadeusz Moskalik - recenzja

dr hab. Ewa Ratajczak - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

30 maja 2007 r.

Wpływ trzebieży na strukturę i wzrost drzewostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Doktorant

mgr inż. MAREK GRUZEŁ

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Marka Gruzła - 10 lipca 2013 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ trzebieży na strukturę i wzrost drzewostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Promotor

prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

Recenzenci

dr hab. Jarosław Paluch - recenzja

prof. dr hab. Jan Zajączkowski - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

29 stycznia 2009 r.

Metoda określania uszkodzenia drzewostanów sosnowych na podstawie cech korony i przyrostu pierśnicy drzewa

Doktorant

mgr inż. LESZEK KLUZIŃSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Leszka Kluzińskiego 25 kwietnia 2013 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Metoda określania uszkodzenia drzewostanów sosnowych na podstawie cech korony i przyrostu pierśnicy drzewa

Promotor

dr hab. Elżbieta Dmyterko

Recenzenci

prof. dr hab. Krystyna Przybylska - recenzja

dr hab. Michał Zasada - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

25 kwietnia 2005 r.

Chrząszcze saproksyliczne w strukturze pionowej drzewostanów dębowych w Polsce

Doktorant

mgr inż. RADOSŁAW PLEWA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Radosława Plewy 25 kwietnia 2013 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Chrząszcze saproksyliczne w strukturze pionowej drzewostanów dębowych w Polsce

Promotor

dr hab. Jacek Hilszczański

Recenzenci

dr hab. Jerzy Borowski - recenzja

dr hab. Wojciech Grodzki - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

23 listopada 2009 r.

Zmienność genetyczna odnowień naturalnych świerka (Picea abies (L.) Karst.) w zamierających drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Doktorant

mgr inż. ELŻBIETA CHOMICZ

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Elżbiety Chomicz 8 kwietnia 2013 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zmienność genetyczna odnowień naturalnych świerka (Picea abies (L.) Karst.) w zamierających drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Promotor

dr hab. Justyna Nowakowska

Recenzenci

prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki - recenzja

prof. dr hab. Tomasz Wodzicki - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

16 czerwca 2010 r.

Przydatność nowych insektycydów systemicznych z grupy chloronikotynyli i fenylopirazoli w ochronie lasu przed chrabąszczami (Melolontha spp.)

Doktorant

mgr inż. SYLWESTER KUCHARSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Sylwestra Kucharskiego - 23 lutego 2013 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej

Przydatność nowych insektycydów systemicznych z grupy chloronikotynyli i fenylopirazoli w ochronie lasu przed chrabąszczami (Melolontha spp.)

Promotor

prof. dr hab. Henryk Malinowski

Recenzenci

dr hab. Iwona Skrzecz - recenzja

prof. dr hab. Bogumił Leszczyński - recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego

22 grudnia 2009 r.

Translate »