Partnerzy

Instytut w ramach swojej działalności naukowo-badawczej współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W kraju są to przede wszystkim: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty resortowe będące pod nadzorem Ministra Środowiska. Poza granicami kraju współpracujemy z instytutami leśnymi z: Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Szwecji, Szwajcarii, USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji oraz Finlandii. Współpraca z instytucjami z zagranicy polega na realizacji wspólnych projektów, a z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak IUFRO (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych) czy też EFI (Europejski Instytut Leśny), na pełnieniu licznych funkcji przez pracowników instytutu.

Partnerami Instytutu Badawczego Leśnictwa w projektach naukowo-badawczych są:

 1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 5. Uniwersytet Gdański
 6. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 7. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 9. Polska Akademia Nauk
 10. Uniwersytet Warszawski
 11. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 12. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 13. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 14. Uniwersytet w Białymstoku.
 15. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 16. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka
 17. Ośrodek Przetwarzania Informacji
 18. Centrum Badawcze i Szkoleniowe Lasów, Zagrożeń Naturalnych i Krajobrazu, Austria
 19. Biuro Promocji Polski PolSCA przy Komisji Europejskiej, Belgia
 20. Państwowy Park Narodowy „Belovezhskaya Pushcha”, Białoruś
 21. Międzynarodowa Unia Organizacji Leśnych
 22. Europejski Instytut Leśny (EFI), Finlandia
 23. METLA Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa, Finlandia
 24. Uniwersytet Rolniczy w Tbilisi. Gruzja
 25. Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania
 26. Uniwersytet i Centrum Badawcze Wageningen, Holandia
 27. Litewska Państwowa Służba Leśna, Departament Ochrony Sanitarnej, Litwa
 28. Globalne Centrum Monitoringu Pożarów, Freiburg, Niemcy
 29. Szwedzki Uniwersytet Rolniczy SLU, Umea i Alnarp, Szwecja
 30. Narodowy Uniwersytet Leśnotechniczny Ukrainy we Lwowie, Ukraina
 31. Uniwersytet we Florencji, Włochy
 32. Instytut Badawczy Leśnictwa i Gospodarki Łowieckiej, Jiloviště-Strnady, Czechy
 33. Narodowe Centrum Leśne, Zwoleń, Słowacja
 34. Norweski Instytut Leśnictwa i Krajobrazu, Norwegia
 35. Szwajcarski Instytut Badawczy, WSL, Szwajcaria
Translate »