VI posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 6. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021
22 marca 2018 r.

 1. Wręczenie dyplomu doktora nauk leśnych dr. inż. DAMIANOWI KORZYBSKIEMU.
 2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. TOMASZA PACI.
  Tytuł rozprawy: Wpływ sposobu odnowienia lasu po pożarze na procesy odtwarzania roślinności w ekosystemie leśnym.
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. HENRYK TRACZ z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Recenzenci:
  prof. dr hab. STANISŁAW MAŁEK (nauki leśne: ekologia lasu, ochrona środowiska) z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  dr hab. STANISŁAW DROZDOWSKI (nauki leśne: hodowla lasu, leśnictwo) z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 3. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. MATEUSZA GARBACZA.
  Proponowany tytuł rozprawy: Opracowanie metody ewidencji wynagrodzeń pracowników nadleśnictw w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustalania kosztów gospodarki leśnej.
  Proponowany promotor: dr hab. JANUSZ KOCEL z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Proponowany promotor pomocniczy: dr inż. EMILIA WYSOCKA-FIJOREK z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 4. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. SYLWESTRA KOWALCZUKA.
  Proponowany tytuł rozprawy: Występowanie wybranych patogenów grzybowych w kompleksach leśnych różnej wielkości.
  Proponowany promotor: prof. dr hab. ZBIGNIEW SIEROTA z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Proponowany promotor pomocniczy: dr inż. PAWEŁ LECH z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 5. Opinia w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. KAMILA MAŃKA.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ lesistości i rozmieszczenia lasów w zlewni na wybrane parametry fal wezbraniowych.
  Dotychczasowy promotor: prof. dr hab. STEFAN IGNAR z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Proponowany nowy promotor: dr hab. DOROTA MIROSŁAW-ŚWIĄTEK z Wydziału Budownictwa
  i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Promotor pomocniczy: dr inż. MAGDALENA JANEK z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 6. Opinia w sprawie nostryfikacji dyplomu doktora nauk rolniczych w zakresie leśnictwa uzyskanego w Narodowym Uniwersytecie Leśnictwa Ukrainy we Lwowie YURIYA SHPARYKA jako równoważnego dla polskiego dyplomu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych i dyscyplinie leśnictwo.
 7. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MIŁOSZA TKACZYKA.
 8. Opinia w sprawie zatrudnienia dwóch asystentów do Laboratorium Geomatyki IBL.
 9. Opinia w sprawie powierzenia dr. inż. KRZYSZTOFOWI STEREŃCZAKOWI funkcji kierownika Laboratorium Geomatyki IBL.
Translate »