Awanse naukowe pracowników IBL – czerwiec 2023

22 czerwca 2023 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne mgr Maciejowi Lisiewiczowi.

Promotor dr. hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL, promotor pomocniczy dr Agnieszka Kamińska, a także recenzenci rozprawy doktorskiej dr Macieja Lisiewicza: dr hab. Marta Szostak, prof. URK z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Maciej Lisiewicz, pod kierunkiem Promotora dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka, prof. IBL oraz Promotora pomocniczego dr Agnieszki Kamińskiej przygotował rozprawę pt. Metoda korekcji detekcji pojedynczych drzew z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego. Pracę doktorską recenzowali: dr hab. Marta Szostak, prof. URK z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Maciej Lisiewicz tuż po nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne wraz z Promotorem dr. hab. Krzysztofem Stereńczakiem, prof. IBL i Promotorem pomocniczym dr Agnieszką Kamińską

 

Rada Naukowa IBL wyróżniła rozprawę doktorską i jej obronę.

Maciejowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Translate »