Awanse naukowe pracowników IBL – maj 2023

25 maja 2023 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne mgr. Tomaszowi Hyczy.

Tomasz Hycza, asystent w Zakładzie Geomatyki podczas obrony przewodu doktorskiego

   Dr Tomasz Hycza pod kierunkiem Promotora dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka, prof. IBL przygotował rozprawę pt. „Metoda delimitacji obszarów leśnych z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego i zobrazowań hiperspektralnych”. Pracę doktorską recenzowali: dr hab. Piotr Wężyk, prof. URK z Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz prof. dr hab. Beata Hejmanowska z Katedry Fotogrametrii Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Dr Tomasz Hycza tuż po nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne wraz z Promotorem dr. hab. Krzysztofem Stereńczakiem, prof. IBL
i oryginalnym prezentem od współpracowników

  Serdecznie gratulujemy Tomkowi skutecznej obrony rozprawy doktorskiej i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Opr. AS

Zdjęcia: archiwum IBL

Translate »