Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

Tytuł rozprawy doktorskiej nosił tytuł: „Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.).”

plantacja trufli letniej

Jedna z plantacji trufli letniej na której prowadzono badania w ramach pracy doktorskiej

Mykoryza trufli letniej

Praca dr. inż. Hanny Szmidla została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Hilszczańskiej z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa (promotora), a recenzowana była przez dr hab. Izabelę Kałucką z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i dr. hab. Piotra Mleczko z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr inż. Hanna Szmidla z promotorką Panią prof. dr hab. Dorotą Hilszczańską - po obronie

Dr inż. Hanna Szmidla z promotorką Panią prof. dr hab. Dorotą Hilszczańską – po obronie

Serdecznie gratulujemy!

Translate »