Dr inż. Mariusz Ciesielski laureatem nagrody za najlepszą pracę doktorską

Dr inż. Mariusz Ciesielski z Zakładu Geomatyki IBL Laureatem Nagrody Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN za najlepszą pracę doktorską w zakresie leśnictwa w edycji 2022.

Dr inż. Mariusz Ciesielski w dniu 14 listopada 2023 r. odebrał z rąk prof. dr. hab. Tomasza Zawiły-Niedźwieckiego, Przewodniczącego KNLiTD oraz prof. dr. hab. Stanisława Miścickiego, Przewodniczącego Komisji, nagrodę za najlepszą pracę doktorską w zakresie leśnictwa w edycji 2022.

Rozprawę doktorską pt. „Analiza rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych na podstawie danych z aplikacji i portali społecznościowych” dr inż. Mariusz Ciesielski obronił w dniu 20 stycznia 2022 r. przed Radą Naukową IBL. Promotorem dysertacji był dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL.

Laureatowi nagrody serdecznie gratulujemy!

Translate »