„Regeneracja lasu po wiatrołomie” – relacja z konferencji

7 grudnia 2022 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja „Regeneracja lasu po wiatrołomie” będąca podsumowaniem projektu badawczego pt. „Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Pisz po huraganie w 2002 r. etap III”, finansowanego ze środków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DKN/SP/550064/2022).

Na konferencji wygłoszono 10 referatów. Uczestników konferencji powitał prof. dr hab. Jacek Hilszczański – Dyrektor Instytutu. Następnie zabrała głos prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, która przedstawiła historię badań w Puszczy Piskiej, ideę utworzenia lasu ochronnego Szast i główne założenia projektu. Następnie, główni autorzy poszczególnych zadań w projekcie przedstawili najważniejsze wyniki swoich wieloletnich badań. Na zakończenie dyskutowano na temat celowości pozostawiania zaburzonych obszarów leśnych do naturalnej regeneracji.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem: 56 osób uczestniczyło w konferencji stacjonarnie w siedzibie IBL, zaś 158 osób zdalnie.

Tekst. D. Dobrowolska, W. Duranowska
Fot. Archiwum IBL

Translate »