Instytut Badawczy Leśnictwa na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM po raz trzeci

Hasłem przewodnim tegorocznych XXXI Targów POL-ECO SYSTEM było: „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”.

Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, które trwały od 9 do 11 października 2019 r., to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska w Polsce i w Europie Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi.

Najważniejsi politycy, przedstawiciele administracji samorządowej, świata nauki i biznesu uczestniczyli w targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Najnowsze rozwiązania dla branży zaprezentowało ponad 300 firm z 12 krajów. Wręczono 10 Złotych Medali MTP – najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku przyznawanych innowacyjnym produktom najwyższej jakości. Targi POL-ECO SYSTEM odwiedziło blisko 8000 osób – o 15% więcej niż w roku ubiegłym. Uczestnicy mogli wziąć udział w ponad 50 konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach towarzyszącym targom.

zdjęcie z konferencyji

W części konferencyjnej odbyły się liczne panele dyskusyjne i debaty dotyczące trendów w sektorze odpadowym, transpozycji prawa unijnego do polskiego w zakresie tworzyw sztucznych, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ekologicznych aspektów budownictwa drewnianego czy ekozarządzania w firmach.

W strefie wystawienniczej Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi jednostkami nadzorowanymi przez ministra środowiska zaprezentowało swoją działalność i osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. W strefie tej znajdowały się wystawy: „30 wielkich inwestycji wspieranych przez NFOŚiGW”, „25 lat działania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”, „Zasoby surowcowe w Polsce”, „Wisła i jej środowisko”, a także wystawa „Forest” Lasów Państwowych oraz laureatów konkursu PRODUKT W OBIEGU. Nad EkoSferą patronat honorowy objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Częścią integralną targów POL-ECO SYSTEM była organizowana po raz trzeci przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera. Jednym z uczestników „Miasteczka ekologicznego” był Instytut Badawczy Leśnictwa. Wspólną ofertę naukowo-badawczą zaprezentowały cztery instytuty nadzorowane przez Ministerstwo Środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Badawczy Leśnictwa, pod hasłem: NATURALNIE NAUKA.

Stoiska instytutów

Stoisko Instytutu Badawczego Leśnictwa poprowadzili: dr inż. Joanna Szewczykiewicz, mgr Marta Siebyła i mgr inż. Artur Sawicki z Działu Informacji Naukowej i Promocji oraz dr Izabela Sondej z Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży.

Na stoisku targowym pracownicy Instytutu prezentowali aktualnie realizowane w IBL projekty, m.in.:

oba dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

Stoiska instytutów

Stoiska instytutów cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a pracownicy poszczególnych jednostek naukowych mogli przekazać informacje dotyczące szerokiego zakresu swojej działalności: od geologii, poprzez ochronę środowiska, po wiedzę o lasach i gospodarce leśnej.

Dyrektor Targów POL-ECO SYSTEM Paulina Pietrzak wręczyła nagrody Acantus Aurens, które zostały przyznane za najlepsze aranżacje ekspozycji targowych. Otrzymali je: EKOCEL Sp. z o.o., Kärcher Sp. z o.o., CONTENUR Polska Sp. z o.o oraz Miasteczko Resortu Środowiska, w którym swoją działalność prezentowało: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Bank Ochrony Środowiska SA, a także Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nagrodę Acantus Aurens dla IBL odebrał dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Nagrodę Acantus Aurens dla IBL odebrał dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Targi POL-ECO SYSTEM były okazją do podsumowania działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w tym roku obchodzi jubileusz trzydziestu lat istnienia, a także do zaprezentowania kierunków dalszej aktywności tej instytucji.

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędzie się w dniach 20-22 października 2020 roku.

Opr. Artur Sawicki

Zdjęcia: FOTOBUENO

Translate »