Jubileusz 100-lecia czeskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa i Łowiectwa (VÚLHM)

14 października 2021 r. w Průhonicach k. Pragi miała miejsce uroczystość 100-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa i Łowiectwa (VÚLHM – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti).

Instytut ten powołany został 31 października 1921 r. decyzją czechosłowackiego Ministerstwa Rolnictwa, początkowo jako Oddział ochrony lasu, a następnie – Instytut ochrony lasu.
Obecnie w VÚLHM działa 8 zakładów prowadzących prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu głównych dziedzin nauk leśnych.

Dyrektor VÚLHM doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D oraz wyróżniony medalem prof. dr hab. Wojciech Grodzki (fot. VÚLHM)

Na zaproszenie dyrektora VÚLHM doc. Ing. Víta Šrámka, Ph.D w uroczystości uczestniczył prof. dr hab. Wojciech Grodzki. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 została ona zorganizowana w gronie nieprzekraczającym 100 osób, z związku z czym zaproszono na nią jedynie 2 osoby spoza Republiki Czeskiej, a obchody miały skromny charakter.
W przedpołudniowej części referatowej przedstawiono historię i współczesność Instytutu oraz zamierzenia na przyszłość, a na jej zakończenie przewidziano wystąpienia gości, będące okazją do przekazania okolicznościowego adresu od Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Okolicznościowy medal VÚLHM oraz dyplom „za znaczny wkład w dziedzinie nauk leśnych oraz długoletnią współpracę z VÚLHM”

W popołudniowej części uroczystości prof. dr hab. Wojciech Grodzki odebrał przyznane mu wyróżnienie „za znaczny wkład w dziedzinie nauk leśnych oraz długoletnią współpracę z VÚLHM” – dyplom wraz z okolicznościowym jubileuszowym medalem. Warto podkreślić, że wśród kilkunastu wyróżnionych znalazły się tylko dwie osoby spoza Czech, które zaproszone zostały na uroczystość – dr Dirk Eisenhauer z saksońskiego Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft oraz prof. W. Grodzki.

   Sylwetki wyróżnionych: https://www.vulhm.cz/oceneni-vyznamnych-osobnosti-lesnicke-vedy-a-praxe

Translate »