Konferencja „Aktualne Problemy Ochrony Lasu 2023” – podsumowanie wydarzenia

W dniach 17-19 października 2023 roku, Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa wraz z Komisją Ochrony Lasu Polskiego Towarzystwa Leśnego, przy współpracy z RDLP w Toruniu i Zespołem Ochrony Lasu w Gdańsk zorganizował kolejną edycję Konferencji „Aktualne Problemy Ochrony Lasu 2023” w Bydgoszczy w otoczeniu malowniczych lasów Kujaw.

Skrupulatnie przygotowane przez Organizatorów wydarzenie przyciągnęło, ponad 100 uczestników, reprezentujących różnorodne sektory związane z ochroną lasów. W gronie gości znaleźli się nie tylko pracownicy nauki, lecz również przedstawiciele Lasów Państwowych, Parków Narodowych oraz przedsiębiorców związanych z branżą leśną.

Konferencja była platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie i tematyce wygłoszonych referatów oraz doniesień. Łącznie, w siedmiu sesjach tematycznych przedstawiono 29 prezentacji obejmujących zróżnicowane aspekty ochrony lasów, w tym: nowoczesne metody monitoringu leśnego, strategie zrównoważonego gospodarowania lasami oraz wyzwania związane z klimatycznymi zmianami a w aspekcie ochroną ochrony lasów.

Wysoka jakość prezentacji była rezultatem zaangażowania ekspertów pochodzących z różnych jednostek badawczych i instytucji. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Ukraińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa i Udoskonalania Lasów w Charkowie, Lasów Państwowych, Parków Narodowych oraz specjaliści z sektora prywatnego. To wielostronne podejście do tematyki konferencji przyczyniło się do wielokierunkowego przedstawienia perspektyw i rozwiązań w nowoczesnej ochronie lasu.

Dodatkowym atutem wydarzenia był dynamiczny charakter dyskusji, które towarzyszyły każdemu referatowi, co pozwoliło na wymianę różnych poglądów.

W ramach sesji terenowej uczestnicy konferencji zapoznali się z problematyką małej retencji i zaburzeń stosunków wodnych w lasach w Nadleśnictwie Gołąbki, a także zwiedzili Muzeum Archeologiczne w Biskupinie oraz Skansen architektury przemysłowej na terenie pohitlerowskich Zakładów Zbrojeniowych DAG Fabryk.

Konferencja „Aktualne Problemy Ochrony Lasu 2023” stanowiła istotne wydarzenie integrujące środowisko ekspertów z zakresu leśnictwa. Zróżnicowany skład uczestników oraz szeroka tematyka prezentacji sprawiły, że wydarzenie to nie tylko dostarczyło najnowszych informacji, ale także stanowiło inspirację do dalszych badań i działań w ramach ochrony lasów przed działaniem niekorzystnych czynników biotycznych i abiotycznych.

Materiały konferencyjne dostępne są na stronie:
https://www.ibles.pl/aktualne-problemy-ochrony-lasu-2023-r-program/

Prof. dr hab. Wojciech Pusz (Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Jerzy Borowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Prof. dr hab. Dorota Hilszczańska (Instytut Badawczy Leśnictwa)

Kamil Szpakowski (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) 

Prof. dr hab. Marek Tomalak (Instytutu Ochrony Roślin – PIB) prowadzi sesję pt.
„Biologiczne środki ochrony lasu”

Uczestnicy konferencji w trakcie sesji terenowej w Nadleśnictwie Gołąbki

Zbiornik powstały w ramach projektu małej retencji wodnej pt.
,,Program nawadniania obszaru leśnictw Szczepanowo i Niedźwiedzi Kierz z wykorzystaniem wody kopalni kruszywa Wapienno” (Nadleśnictwo Gołąbki)

 

Tekst: dr inż. Hanna Szmidla, Zakład Ochrony Lasu IBL
Zdjęcia: prof. dr hab. Iwona Skrzecz, Zakład Ochrony Lasu IBL

Translate »