Konferencja „Zorganizowane formy gospodarowania w lasach niepaństwowych” – 13.11.2023 r.

Instytut Badawczy Leśnictwa i Polski Związek Zrzeszeń Leśnych mają zaszczyt zaprosić na organizowaną w dniu 13.11.2023 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa (ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn) konferencję pt.:
Zorganizowane formy gospodarowania w lasach niepaństwowych”.
Wydarzenie odbędzie się przy aktywnym zaangażowaniu przedstawicieli nauki, właścicieli lasów i przemysłu drzewnego, skupionych wokół lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Polsce, a także przy udziale prezesa CEPF oraz przedstawicieli nauki ze Słowacji. W trakcie konferencji zostaną wygłoszone referaty naukowe dotyczące przede wszystkim sposobu skutecznego zarządzania lasami niepaństwowymi w ramach form zorganizowanych w Polsce, a także ze wskazaniem dobrych rozwiązań z CEPF i Słowacji. Zachowujemy nadzieję, że konferencja przybliży problematykę lasów niepaństwowych i skutecznego nimi zarządzania oraz przyniesie jeszcze większe korzyści dla właścicieli lasów niepaństwowych.
Program
Sękocin Stary (IBL), 13.11.2023 r.
10.00-10:10 – Jacek Hilszczański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa
10.10-10.20 – Mirosław Koźlakiewicz, prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych

BLOK PIERWSZY (LASY PRYWATNE I ICH WŁAŚCICIELE)
 
10:20-10:40 – Ks. Wiktor Ojrzyński (Parafia Podwyższenia Krzyźa Św.)
„Przyczynek do historii lasów prywatnych w Polsce. Czym kierowali się nasi poprzednicy”

10:40-11:00 – Elżbieta Budka (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Wsparcie lasów prywatnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20232027

11:00-11:20 – Sven Erik Hammar CEPF (The Confederation of European Forest Owners w Brukseli)
Szanse i zagrożenia rozwoju lasów niepaństwowych w Europie

11:20-11:40 – Piotr Gołos, Emilia Wysocka-Fijorek, Wojciech Gil (Instytut Badawczy Leśnictwa)
Co wiemy o lasach prywatnych w Polsce i ich właścicielach na podstawie badań?

11:40-12:00 – Władysław Pędziwiatr (właściciel lasów prywatnych na Pomorzu, PSWL)
Problemy lasów prywatnych oczami właściciela

12:00-12:20 – PRZERWA KAWOWA

BLOK DRUGI (WSPÓLNOTY GRUNTOWE, ZRZESZENIA WŁAŚCICIELI LASÓW, NADZÓR I REGULACJE PRAWNE)

12:20-12:40 – Zuzana Sarvasova, Zuzana Dobšinská (Národné Lesnícke Centrum, Zvolen, Słowacja)
Zarządzanie lasami niepaństwowymi na Słowacji – rola i znaczenie zorganizowanych form gospodarowania

12:40-13:00 – Marek Geszprych (PZZL, radca prawny)
Prawne zagadnienia dotyczące form organizacyjnych w lasach niepaństwowych

13:00-13:20 – Lidia Kostańska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, radca prawny)
Prawne uwarunkowania do tyczące funkcjonowania wspólnot gruntowych

13:20-13:40 – Wojciech Krauzowicz (Starostwo Powiatowe Nowy Targ)
Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych we wspólnotach gruntowych

13:40-14:00 – Tadeusz Adamski (spółka do zagospodarowania wspólnoty gruntowej Siewierz)
500-letnia tradycja gospodarowania lasami i gruntami przez Wspólnotę LeśnoGruntow Siewierzu dobre praktyki
 
14:00-14.35 PRZERWA OBIADOWA
 
BLOK TRZECI (ISTOTA NADZORU, OPINIE INTERESARIUSZY O LASACH PRYWATNYCH)
 
14:35-14:55 – Przemysław Matysiak (Związek Powiatów Polskich)
Rola starosty w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką lną w lasach niepaństwowych

14:55-15:15 – Piotr Poziomski (Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego)
Czy lasy niepaństwowe w Polsce mogą być partnerem przemysłu drzewnego?

15:15-15:35 – Jerzy Osiak (PGL LP Nadleśnictwo Siedlce)
Problemy właścicieli lasów niepstwowych oczami Lasów Państwowych

15:35-15:55 – Andrzej Schlesser (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych)
Czy Zakłady Usług Leśnych widzą interes do działania w leśnym sektorze niepaństwowym?

15:55-16:15 – Radomir Bałazy (Woodmall)
Sprzedaż drewna w lasach niepaństwowych szanse i wyzwania


16:15-17:00 – PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM PRELEGENTÓW
17:00-17:30 – DYSKUSJA I WRĘCZENIE DYPLOMÓW, ew. ODZNACZEŃ
17:30-18:15 – OBIADOKOLACJA
Jeśli jesteś właścicielem lasu, członkiem leśnej wspólnoty gruntowej lub reprezentujesz instytucję działającą w obszarze lasów prywatnych, zgłoś swój udział na adres mailowy: sekretarz1.pzzl@gmail.com, podając swoje imię i nazwisko oraz reprezentowaną instytucję.
Prosimy o zgłoszenia do dnia 31.10.2023 r.
Ograniczona liczba miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Translate »