Kontrolowane wypalanie wrzosowisk w Nadleśnictwie Przemków

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu w dniu 09 kwietnia 2024 r. na terenie Nadleśnictwa Przemków przeprowadziło kolejną edycję  warsztatów z kontrolowanego wypalania wrzosowisk.

Fot. 1. Praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej przez uczestników szkolenia

Warsztaty odbyły się na zasadzie nauki przez działanie i polegały na wypaleniu wrzosowisk o łącznej powierzchni około 2 hektarów.

W ramach szkolenia uczestnicy nabyli umiejętność prawidłowego prowadzenia wypalania oraz sposobów, m.in. z użyciem sprzętu podręcznego, uniemożliwiających rozprzestrzenianie się ognia na powierzchnie sąsiadujące.

Fot. 2. Wrzosowisko w trakcie kontrolowanego wypalania

Kontrolowane wypalanie jest powszechną na świecie praktyką czynnej ochrony wrzosowisk, stosowaną w celu zachowania różnorodności biologicznej, przywracania naturalnych procesów ekologicznych i zapobiegania rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków roślin.

Fot. 3. Ukształtowana linia kontrolowanego ognia

Kontrolowanie wypalanie jest prawnie dopuszczalne, ale jego przeprowadzenie jest możliwe w okresie wiosny lub jesieni i uzależnione od wegetacji roślin, a od prowadzących działania wymaga odpowiedniej wiedzy. Wypalanie prowadził Mirosław Kwiatkowski (Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu), a wspomagali go Ewa Zin (Zakład Lasów Naturalnych) i Jan Kaczmarowski (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych). W warsztatach obejmujących część praktyczną oprócz pracowników IBL i DGLP, udział wzięli pracownicy nadleśnictw z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Łodzi, Krośnie, Krakowie, Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Fot. 4. Zdjęcie grupowe uczestników warsztatów

Wypalanie wrzosowiska na terenie Nadleśnictwa Przemków było połączone z prowadzeniem przez naukowców z Akademii Pomorskiej w Słupsku monitoringu wpływu kontrolowanego wypalania na florę i faunę wrzosowisk.

W trakcie szkolenia wsparcia przy zabezpieczeniu powierzchni udzielało sześć samochodów patrolowo – gaśniczych Lasów Państwowych i dwie jednostki OSP Przemków i Wierzbowa.

Tekst: Damian Czubak
Zdjęcia: Robert Michałowski

Translate »