Kontrolowane wypalanie wrzosowisk w Nadleśnictwie Tuchola

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu w dniu 21 kwietnia 2023 r. na terenie Nadleśnictwa Tuchola przeprowadziło praktyczne warsztaty z kontrolowanego wypalania wrzosowisk.

W ramach szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności prawidłowego prowadzenia wypalania oraz sposobów uniemożliwiających rozprzestrzenianiu się ognia na powierzchnie sąsiadujące m.in. z użyciem sprzętu podręcznego. Warsztaty odbyły się na zasadzie nauki przez działanie i polegały na wypaleniu wrzosowiska o powierzchni około 1 hektara.

Fot. 1. Zabezpieczenie powierzchni ściany lasu przy użyciu narzędzi podręcznych

Kontrolowanie wypalanie jest prawnie dopuszczalne, ale możliwe jest do przeprowadzenia w okresie wiosny lub jesieni i uzależnione jest od wegetacji roślin a od prowadzących działania wymaga odpowiedniej wiedzy.

Fot. 2. Odprawa przed rozpoczęciem wypalania

Wypalanie wrzosowiska na terenie Nadleśnictwa Tuchola jest połączone z prowadzeniem przez naukowców z Akademii Pomorskiej w Słupsku i Uniwersytetu Wrocławskiego monitoringu wpływu kontrolowanego wypalania na florę i faunę wrzosowisk.

Fot. 3. Zainicjowanie kontrolowanego wypalania wyznaczonego wrzosowiska

W warsztatach obejmujących cześć praktyczną oprócz pracowników IBL i Nadleśnictwa Tuchola, udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw: Parciaki, Okonek, Włocławek, Lubichowo.

Na miejscu działań byli również obserwatorzy z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Nadleśnictwa Tuchola. Teren zabezpieczały dwa samochody z miejscowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pojazd patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa Tuchola.

Dużą pomoc w przygotowaniu warsztatów i ich przeprowadzeniu okazało Nadleśnictwo Tuchola z Panem Nadleśniczym Jarosławem Łyskawą, jego zastępcą Adamem Wendą i specjalistą ds. ochrony przyrody Patrykiem Bośko.

Tekst: Łukasz Tyburski, Damian Czubak
Foto: Ryszard Szczygieł

Translate »