Krajowa narada specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

W 2024 roku pomimo sprzyjających warunków pogodowych, ale utrzymującej się wilgotności ściółki, utrudniającej inicjację pożaru odnotowano tylko na gruntach należących do Lasów Państwowych 94 pożary lasów.

Jak co roku na początku sezonu odbyła się krajowa narada specjalistów zajmujących się ochroną naszych lasów przed ogniem. W tym roku miała ona miejsce w  Leśnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Lasów Państwowych „Nagórzyce” (RDLP Łódź) w dniach 3-4 kwietnia.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz zaproszeni goście w tym, zespół Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Celem spotkania było podsumowanie działań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów i sytuacji pożarowej w ubiegłym roku, jak również przedstawienie planu działania na rok 2024.

Podczas pierwszego dnia narady pracownicy Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu  przedstawili następujące prezentacje :

  • Analiza zasadności wykonywania pasów przeciwpożarowych typu A – wstępne rezultaty (Mirosław Kwiatkowski),
  • Kierunki zmian w metodzie ustalania kategorii zagrożenia pożarowego lasu (Mirosław Kwiatkowski),
  • Analiza rozmieszczenia Leśnych Baz Lotniczych i lądowisk operacyjnych oraz pokrycia operacyjnego obszarów leśnych (Damian Czubak i Szymon Stańczyk),
  • Zagrożenie pożarowe lasu w sezonie palności 2023 rok (Damian Czubak).

Uczestnicy narady podczas jednej z prezentacji

Drugi dzień narady miał charakter terenowy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się systemem obserwacyjno-alarmowym na terenie Nadleśnictwa Piotrków oraz zapoznania się z działalnością Leśnego Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.

Dostrzegalnia przeciwpożarowe na terenie Nadleśnictwa Piotrków

Tekst: Damian Czubak
Zdjęcia: Łukasz Tyburski

Translate »