Monitoring zagrożenia pożarowego Puszczy Białowieskiej

W ramach projektu pt. „Monitoring zagrożenia pożarowego Puszczy Białowieskiej jako narzędzie zarządzania i reagowania kryzysowego”, realizowanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w dniach 2-3 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty i ćwiczenia w zakresie działań gaśniczych związanych z wielkopowierzchniowymi pożarami obszarów leśnych pod kryptonimem BROWSK 2022.

Organizatorami szkolenia oprócz Instytutu Badawczego leśnictwa były Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. W pierwszym dniu podczas warsztatów dowódczo-sztabowych zaprezentowano zagadnienia i doświadczenia dotyczące problematyki prowadzenia działań gaśniczych w środowisku leśnym.

Z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL prezentację nt. „Narzędzia wspomagające planowanie i organizowanie działań ratowniczych” przedstawił dr hab. Ryszard Szczygieł. Zagadnienia wykorzystania do prognozowania rozprzestrzeniania się pożaru opracowanej w Laboratorium aplikacji „Model pożaru lasu” oraz analizę zagrożenia pożarowego Puszczy Białowieskiej w wyniku gradacji kornika drukarza zaprezentował mgr Mirosław Kwiatkowski. O systemie ochrony przeciwpożarowej Puszczy Białowieskiej mówił mgr Adam Pawłowski z RDLP w Białymstoku, a o specyfice działań gaśniczych na jej obszarze oraz wnioskach z akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Białymstoku st. bryg. Marcin Wierel. Tematyka wystąpienia Pana dr inż. Sławomira Majewskiego z RDLP w Pile dotyczyła organizacji działań lotnictwa podczas gaszenia wielkoobszarowych pożarów oraz wniosków po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie statki powietrzne odegrały kluczową rolę w jego gaszeniu. Z kolei Panowie st. brygMarcin Przybyłowski i . brygRafał Sołowin z Komendy Głównej PSP przedstawili działania sił Państwowej Straży Pożarnej podczas gaszenia pożarów lasu w Szwecji, Grecji i Turcji. Wykładowcy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. w st. spocz. dr inżBernard Król i st. bryg. w st. spoczAleksander Adamski mówili o środkach gaśniczych wykorzystywanych do gaszenia ekosystemów leśnych i nieleśnych oraz organizacji wsparcia logistycznego w zakresie ich dostawy podczas prowadzenia akcji ratowniczej. W warsztatach udział wzięło 55 osób, głównie z Państwowej Straży Pożarnej z województwa podlaskiego oraz służby leśnej z DGLP, RDLP, nadleśnictw puszczańskich i Białowieskiego Parku Narodowego.

Drugi dzień dotyczył taktycznych działań w terenie, których celem było sprawdzenie i doskonalenie organizacji prowadzenia działań gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasów na terenie Puszczy Białowieskiej. Ćwiczenia odbywały się na terenie Leśnictwa Gnilec (Nadleśnictwo Browsk). W części terenowej udział wzięło ok. 180 osób i zaangażowano 55 specjalistycznych samochodów ratowniczo – gaśniczych i logistycznych oraz samolot gaśniczy Dromader z RDLP Białystok i śmigłowiec Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Ćwiczenia potwierdziły dobre przygotowanie zaangażowanych sił ratowniczych do gaszenia pożarów lasu, co znajduje jak dotąd potwierdzenie podczas rzeczywistych akcji gaśniczych w Puszczy Białowieskiej, gdyż średnia powierzchnia pożaru wynosi około 0,4 ha.

Dr hab. Ryszard Szczygieł – kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, przybliżył słuchaczom jakie narzędzia mogą wspomagać działania ratowniczo-gaśnicze

Pojazdy ratowniczo-gaśnicze biorące udział w ćwiczeniach

Samolot Dromader wykonujący zrzut wody


Samochód wężowy PSP oraz ratowniczo-gaśniczy OSP

opr. Ryszard Szczygieł, Łukasz Tyburski
fot. Łukasz Tyburski

Translate »