Monografia „Klucz i atlas do oznaczania poczwarek motyli zimujących w ściółce w drzewostanach sosnowych w Polsce”

W listopadzie 2023 r. ukazała się monografia pt. „Klucz i atlas do oznaczania poczwarek motyli zimujących w ściółce w drzewostanach sosnowych w Polsce” (autorzy: Lidia Sukovata, Cezary Bystrowski i Tomasz Jaworski, Wydawca – Instytut Badawczy Leśnictwa).

Opracowanie umożliwia oznaczenie poczwarek 27 gatunków motyli najczęściej spotykanych w ściółce w trakcie jesiennych poszukiwań głównych foliofagów sosny zwyczajnej w Polsce. Praca zawiera także opis ogólnej charakterystyki i morfologii poczwarki oraz informacje o rozmieszczeniu, bionomii i fenologii poszczególnych gatunków. Uzupełnieniem klucza są ilustracje fotograficzne poczwarek wraz ze wskazaniem cech o znaczeniu diagnostycznym.
Opracowanie jest dedykowane pracownikom służby leśnej, specjalistom i naukowcom zajmującym się problematyką ochrony lasu, jak również innym czytelnikom zainteresowanym fauną motyli.

Monografia jest dostępna pod linkiem http://dx.doi.org/10.48538/keyandatlas (licencja CC BY-NC-ND/3.0).

Główne jej części są przygotowane również w języku angielskim.

Praca powstała w Instytucie Badawczym Leśnictwa w ramach realizacji projektu 500450 finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Translate »