Nadanie tytułu profesora Pani Dorocie Hilszczańskiej

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk rolniczych Pani Dorocie Hilszczańskiej, pracownikowi IBL.

5 listopada br. podczas 25. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017–2021 Pani Prof. dr hab. Dorota Hilszczańska odebrała gratulacje w związku z nadaniem Jej przez Prezydenta RP tytułu profesora nauk rolniczych.

Prof. dr hab. Dorota Hilszczańska

Pani Profesor jest pracownikiem naukowym Zakładu Ekologii Lasu IBL, od wielu lat zajmuje się badaniem różnorodności zbiorowisk grzybów ektomikoryzowych i rozwojem podziemnych grzybów ektomikoryzowych, jak również zakładaniem i prowadzeniem plantacji truflowych.

Jest członkiem wielu zespołów krajowych i międzynarodowych, autorką ponad 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest również kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Pani Profesor dalszych sukcesów naukowych!

Translate »