Naukowcy z IBL powołani do Państwowej Rady Ochrony Przyrody

20 marca 2024 r. Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska powołała nowych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP).

Państwa Rada Ochrony Przyrody to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy ministrze właściwym do spraw środowiska. W jej skład wchodzą m.in. naukowcy, przyrodnicy i leśnicy, a ich zadaniem jest pomoc w realizacji celów rządu RP w sprawach związanych z ochroną przyrody w Polsce. Powołania do Rady otrzymało 40 osób.

Członkowie nowo powołanej Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Fot. arch. Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W skład nowo powołanej PROP weszło dwóch pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa: prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski z Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży i dr hab. Aleksander Rachwald, prof. IBL z Zakładu Ekologii Lasu w Sękocinie Starym.

Prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski i dr hab. Aleksander Rachwald, prof. IBL
fot. P. Szmit

Prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski zajmuje się entomologią (szczególnie badaniami owadów związanych z martwym drewnem), ekologią lasu oraz ochroną przyrody, w tym badaniem skutków wielkoskalowych zaburzeń w ekosystemach leśnych na entomofaunę.

Dr hab. Aleksander Rachwald, prof. IBL, jest specjalistą od ekologii środowiska leśnego, zoologii i ochrony przyrody. Pracował w Zakładzie Badania Ssaków PAN oraz w Zakładzie Lasów Naturalnych i w Zakładzie Ekologii Lasu IBL. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, od 2023 roku prezes Polskiego Towarzystwa Ekologicznego. Ekspert Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej oraz porozumienia o ochronie nietoperzy EUROBATS.

Serdecznie gratulujemy nominacji naszym Profesorom oraz wszystkim członkom nowo powołanej Rady i życzymy wielu sukcesów na niwie ochrony ojczystej przyrody.

Więcej informacji: https://www.gov.pl

Opracowanie: Artur Sawicki

Translate »