Nominacja profesorska Pani Doroty Hilszczańskiej

Tytuł profesora nauk rolniczych Pani Dorota Hilszczańska, pracownik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa, otrzymała postanowieniem z 21 lipca 2020 r. Dopiero teraz, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych.

Pani Profesor jest pracownikiem naukowym Zakładu Ekologii Lasu IBL, od wielu lat zajmuje się badaniem różnorodności zbiorowisk grzybów ektomikoryzowych i rozwojem podziemnych grzybów ektomikoryzowych, jak również zakładaniem
i prowadzeniem plantacji truflowych. Jest członkiem wielu zespołów krajowych i międzynarodowych, autorką ponad 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest również kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich
w Instytucie  Badawczym Leśnictwa.

 Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy Pani Profesor kolejnych sukcesów naukowych!

Translate »