Nowa Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025.

27 października 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025.

Józef Kubica

Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Posiedzenie swoim wystąpieniem uświetnił Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Natomiast Janusz Łogożny, Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a zarazem członek RN IBL, odczytał gratulacje nowo wybranym członkom Rady Naukowej i życzenia owocnych obrad, złożone przez Edwarda Siarkę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

Wspólne zdjęcie

Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025

Po uchwaleniu Regulaminu RN IBL, członkowie Rady wybrali ze swojego grona Prezydium. Przewodniczącym Rady Naukowej IBL został prof. dr hab. Janusz Sowa, Jego Zastępcami: prof. dr hab. Iwona Skrzecz oraz prof. dr hab. Wojciech Grodzki, a Sekretarzem prof. dr hab. Dorota Hilszczańska.

zdjęcie

Prezydium Rady Naukowej IBL, kadencji 2021-2025

Szczegółowe informacje na temat składu RN IBL oraz stałych komisji znajdą Państwo tutaj: http://www.ibles.pl/web/guest/rada-naukowa1;jsessionid=aDXdlIA531k-nbh2dm3ObQjZ

Wszystkim Członkom Rady Naukowej IBL serdecznie gratulujemy.

opracowanie: Małgorzata Brzozowska

zdjęcia: Katarzyna Tkaczyk

Translate »