Prof. Stanisław Drozdowski dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska 18 kwietnia 2024 r. powołała prof. Stanisława Drozdowskiego na dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Stanisław Drozdowski jest profesorem nauk leśnych, profesorem w Katedrze Hodowli Lasu w Instytucie Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 2019-2020 był Dyrektorem Instytutu Nauk Leśnych SGGW, a w latach 2016-2019 Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Leśnym SGGW. Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany nagrodą rektora SGGW oraz Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/prof-stanislaw-drozdowski-dyrektorem-instytutu-badawczego-lesnictwa

Translate »