Projekt Instytutu Badawczego Leśnictwa został zakwalifikowany do finansowania w konkursie OPUS 21. Panel NZ9.

Projekt pt. „Wpływ gradacji kornika drukarza Ips typographus na zasiedlenie i wykorzystanie drzewostanów świerkowych i mieszanych z udziałem świerka przez zespół gatunków nietoperzy leśnych w europejskim lesie nizinnym (Puszcza Białowieska) uzyskał finansowanie RNCN.

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, ST – Nauki Ścisłe i Techniczne oraz NZ – Nauki o Życiu.

Projekt IBL został pozytywnie oceniony w ramach panelu „Podstawy stosowanych nauk o życiu”, w dziedzinie „Rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa” (NZ9).

Projekt jest realizowany przez konsorcjum Instytut Badawczy Leśnictwa i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a jego kierownikiem jest dr hab. Alek Rachwald, prof. IBL, z Zakładu Ekologii Lasu IBL

Montaż detektora ultradźwiękowego na pniu świerka

Detektor ultradźwiękowy SM4BAT FS przygotowany do pracy

Mopek z zainstalowanym nadajnikiem

Tekst: Artur Sawicki

Fot. arch. A. Rachwalda

Źródło grafiki: NCN

Translate »